doc truyen truyen thuyet yeu nghiet ttyn truyen chu ebook prc download full

Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

Hoàn thành 90 Chương 4904 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chương 1 Chương 2: Tà đạo ôi tà đạo! Chương 3: Quyến rũ Chương 4: Dụ dỗ Chương 5: Dạy dỗ Chương 6: Dạy dỗ (2) Chương 7: Ác mộng bắt đầu Chương 8: Đấu pháp Chương 9: MỘC PHI HUYỀN Chương 10: Xiên cọc đem ra ngoài chôn ngay, chôn ngay, chôn ngay Chương 11: Ta với cô ấy . . . . . . Chương 12: Ta là của người đàn ông đầu tiên của ngươi Chương 13: Tông chủ bắt học thuộc lòng, tôi không thuộc Chương 14: Yêu hận tình thù Chương 15: Luyện yêu thành đan Chương 16: Làm sao để giết nó? Là một vấn đề…. Chương 17: Yêu nghiệt trong đạo quán Chương 18: Tôi không giết đại sư huynh Chương 19: Không nên hận, nên quên Chương 20: Thịnh yến kinh hồn Chương 21: Tôi không muốn bị gọi là Tiểu Hắc Chương 22: Không muốn rửa mặt Chương 23: Người chơi cờ dở Chương 24: Phiên ngoại nhỏ: Câu chuyện trắc trở của Hắc Phi Chương 25: Nữ nhân của Yêu Vương Chương 26: Yêu Chương 27: Khuôn mặt của Yêu vương Chương 28: Tên xấu dễ nuôi Chương 29: Âm thầm giao dịch Chương 30: Sự tích về Chu U vương Chương 31: Rất im lặng Chương 32: Giảo Khôi Chương 33: Cấm địa trong cung Yêu Vương Chương 34: Ta là thích khách, ta là lạt khách Chương 35: Đại trượng phu đã ra tay là không hối hận Chương 36: Ta vốn không chê thế nhân, nhưng thế nhân lại không nhận ta Chương 37: Nếu có mắt mà không tròng, vậy để mắt có lợi ích gì? Chương 38: Thanh Dương Tử xin thuốc 1 Chương 39: Thanh Dương Tử xin thuốc 2 Chương 40: Thượng tiên Bích Lạc Chương 41: Nhật Xuyên Cương Phản Chương 42: BBQ TIỀN GIỚI Chương 43: ÁNH TRĂNG THUẦN KHIẾT NHẤT Chương 44: XÀ QUÂN BỊ TRÊU GHẸO Chương 45: Mộ Lệ Vô Quyết Chương 46: Đạo chủ “trong sáng” Chương 47: TIN TÌNH CẢM BẤT CHÍNH CỦA ĐẠO CHỦ Chương 48: BÁN MÌNH XIN CƠM Chương 49: Số đào hoa hay kiếp đào hoa? Chương 50: Không phải giận lây chúng ta, mà là giận lây cậu!