doc truyen truyen thuyet yeu nghiet ttyn ebook prc download full

Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

Hoàn thành 90 Chương 2723 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chương 1 Chương 2: Tà đạo ôi tà đạo! Chương 3: Quyến rũ Chương 4: Dụ dỗ Chương 5: Dạy dỗ Chương 6: Dạy dỗ (2) Chương 7: Ác mộng bắt đầu Chương 8: Đấu pháp Chương 9: MỘC PHI HUYỀN Chương 10: Xiên cọc đem ra ngoài chôn ngay, chôn ngay, chôn ngay Chương 11: Ta với cô ấy . . . . . . Chương 12: Ta là của người đàn ông đầu tiên của ngươi Chương 13: Tông chủ bắt học thuộc lòng, tôi không thuộc Chương 14: Yêu hận tình thù Chương 15: Luyện yêu thành đan Chương 16: Làm sao để giết nó? Là một vấn đề…. Chương 17: Yêu nghiệt trong đạo quán Chương 18: Tôi không giết đại sư huynh Chương 19: Không nên hận, nên quên Chương 20: Thịnh yến kinh hồn Chương 21: Tôi không muốn bị gọi là Tiểu Hắc Chương 22: Không muốn rửa mặt Chương 23: Người chơi cờ dở Chương 24: Phiên ngoại nhỏ: Câu chuyện trắc trở của Hắc Phi Chương 25: Nữ nhân của Yêu Vương Chương 26: Yêu Chương 27: Khuôn mặt của Yêu vương Chương 28: Tên xấu dễ nuôi Chương 29: Âm thầm giao dịch Chương 30: Sự tích về Chu U vương Chương 31: Rất im lặng Chương 32: Giảo Khôi Chương 33: Cấm địa trong cung Yêu Vương Chương 34: Ta là thích khách, ta là lạt khách Chương 35: Đại trượng phu đã ra tay là không hối hận Chương 36: Ta vốn không chê thế nhân, nhưng thế nhân lại không nhận ta Chương 37: Nếu có mắt mà không tròng, vậy để mắt có lợi ích gì? Chương 38: Thanh Dương Tử xin thuốc 1 Chương 39: Thanh Dương Tử xin thuốc 2 Chương 40: Thượng tiên Bích Lạc Chương 41: Nhật Xuyên Cương Phản Chương 42: BBQ TIỀN GIỚI Chương 43: ÁNH TRĂNG THUẦN KHIẾT NHẤT Chương 44: XÀ QUÂN BỊ TRÊU GHẸO Chương 45: Mộ Lệ Vô Quyết Chương 46: Đạo chủ “trong sáng” Chương 47: TIN TÌNH CẢM BẤT CHÍNH CỦA ĐẠO CHỦ Chương 48: BÁN MÌNH XIN CƠM Chương 49: Số đào hoa hay kiếp đào hoa? Chương 50: Không phải giận lây chúng ta, mà là giận lây cậu!