doc truyen truong sinh bat tu tsbt truyen chu ebook prc download full

Trường Sinh Bất Tử
Trường Sinh Bất Tử

Trường Sinh Bất Tử

Tác giả: Quan Kỳ Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: tangthuvien.vn

Ngưng 1157 Chương 134400 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hai mươi lăm tuổi đi vào này tu hành thế giới, Chung sơn luôn luôn tại cố gắng, lại phát hiện tiên phàm chênh lệch rất xa xôi, phàm nhân cả đời cố gắng, không thể thành tiên. Phí thời gian cả đời, Tám mươi năm hồng trần quay cuồng, ma luyện chung sơn một viên tang thương sáng tâm. Rốt cục, Ở tóc trắng xoá, đại nạn buông xuống tám mươi tuổi, nghênh đón tiến vào tiên cánh cửa cuối cùng cơ hội. Nhập tiên cánh cửa, tìm tiên đạo. Vì cầu trường sinh, Mưu đồ thiên hạ...

Tuyệt thế hung nhân, Đa mưu túc trí, vì cầu trường sinh, Mưu đồ thiên hạ.

Bộ dịch này bị ngưng dịch rồi, đọc full ở bản convert nha.

Đọc Bản Convert truyện "Trường Sinh Bất Tử"

5 chương truyện mới nhất

Q.1 - Chương 1: Đại Thọ 80 Tuổi Q.1 - Chương 2: Long cốc môn Q.1 - Chương 3: Đại Hội Tông Môn Q.1 - Chương 4: Cảnh Giới Tiên Thiên Q.1 - Chương 5: Tử Huân Tiên Tử Q.1 - Chương 6: Hồng Loan Thiên Kinh Q.1 - Chương 7: Yêu Thú Q.1 - Chương 8: Hàn Nha Tấn Công Q.1 - Chương 9: Thiên Ma Thối Thể Đại Pháp Q.1 - Chương 10: Khai Dương Tông Q.1 - Chương 11: Cân Đẩu Vân Q.1 - Chương 12: Khổ Luyện Q.1 - Chương 13: Quỳ Nhi Q.1 - Chương 14: Hung Nhân Q.1 - Chương 15: Giày Truy Phong Q.1 - Chương 16: Tiên Thiên Tần Thứ 2 Q.1 - Chương 17: Bi Thanh Ti Q.1 - Chương 18: Một Màn Kiều Diễm Q.1 - Chương 19: Luận Võ Q.1 - Chương 20: Ngạc Mộng Q.1 - Chương 21: Thiên sát Q.1 - Chương 22: Ám Hoàng Q.1 - Chương 23: Gặp Lại Hàn Nha Q.1 - Chương 24: Mê Loạn Q.1 - Chương 25: Kiếm Bức Tữ Q.1 - Chương 26: Triệu Sở Hướng Q.1 - Chương 27: Giang Hồ Một Chữ Tuyệt Q.1 - Chương 28: Gặp Lại Chung Địa Q.1 - Chương 29: Không Thể Triêu Chọc Q.1 - Chương 30: Giấy Và Nghiên Mực Q.1 - Chương 31: Bạch lang thần bí Q.1 - Chương 32: Trảm Thiên Bạt kiếm thuật Q.1 - Chương 33: Thiên Linh Nhi ủy khuất Q.1 - Chương 34: Hỏa lang cốc Q.1 - Chương 35: Hỏa lang quái cử động Q.1 - Chương 36: Chung Sơn tỉnh táo Q.2 - Chương 1: Đêm nay khó ngủ Q.2 - Chương 2: Huyết bồ đề Q.2 - Chương 3: Tiên Thiên tầng thứ tư Q.2 - Chương 4: Lão giả khủng bố Q.2 - Chương 5: Nhân tâm khó lường Q.2 - Chương 6: Hồng Loan hỏa diễm Q.2 - Chương 7: Bị nhốt Q.2 - Chương 8: Trùng Thiên nhi thượng Q.2 - Chương 9: Hạo Tam thái tử Q.2 - Chương 10: Cầu Long Q.2 - Chương 11: Xà động Q.2 - Chương 12: Bị nuốt vào bụng rắn Q.2 - Chương 13: Xà phúc đào sanh Q.2 - Chương 14: Chú Thiên đình