doc truyen trung sinh thanh he thong tstht truyen chu ebook prc download full

Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Hoàn thành 105 Chương 9864 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, HE.

Thời Khanh hoàn toàn nhắm hai mắt lại, ra đi. Điều cuối cùng có thể trông thấy chính là hình ảnh người cha nghiêm nghị vững chãi như núi và người mẹ dịu dàng như nước, còn có anh hai luôn che chở yêu thương—những người thân thuộc nhất trên đời, họ đang đau đớn bàng hoàng trước cái chết của cậu...