truyen trung sinh chi tieu gia bat ty hau tsctgbth ebook prc download full

Trùng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu

Hoàn thành 81 Chương 838 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chạy trốn! Chương 3: Trinh tiết khó giữ! Chương 4: Nôn! Chương 5: Gia là bệnh nhân! Chương 6: Chương 6 Chương 7: Thư đồng của Thái tử? Chương 8: Đại chiến mỹ thực! Chương 9: Lương bổng của gia bao nhiêu, hỗn đản! Chương 10: Lại nổi giận! Chương 11: Chuyện xưa ngựa tre Chương 12: Ngọa đàm hội Chương 13: Đầu độc Chương 14: Phong khởi Chương 15: Vũ hạ Chương 16: Hung thủ là? Chương 17: Ra cung Chương 18: Bị tập kích? Chương 19: Đa sự chi thu (Thời buổi rối ren) Chương 20: Gợn sóng Chương 21: Cái gọi là ân tình Chương 22: Dò hỏi Chương 23: Đau đớn Chương 24: Ai là người xấu Chương 25: Lạc Hoa Chương 26: Chung Như Thủy u buồn Chương 27: Cường đoạt dân nam Chương 28: Lưu manh quân sư Chương 29: Thẳng thắn Chương 30: Thật sự bị bắt Chương 31: Gieo rắc phong tình Chương 32: Cổ độc Chương 33: Cứu binh Chương 34: Khổ Trúc uyển Chương 35: Âm mưu Chương 36: Lần đầu tiên Chương 37: Thích, không thích, thích Chương 38: Ngoại truyện — Ngàn dặm nhân duyên Chương 39: Ngọc liễu sương thần Chương 40: Yếu ớt Chương 41: Can đảm thổ lộ Chương 42: Động phòng Chương 43: Gặp gia trưởng Chương 44: Lừa dối Chương 45: Tiểu trùng tử hấp thu nội lực Chương 46: Liễu tứ tiểu thư Chương 47: Bóng đè Chương 48: Lo lắng Chương 49: Tổn thương không thể nói Chương 50: Nước mắt kim cương