doc truyen trung khai mat the tkmt truyen chu ebook prc download full

Trùng Khải Mạt Thế
Trùng Khải Mạt Thế
Khoa Ảo, Mạt Thế Nguồn: http://bachngocsach.com/ Thêm Chương

Trùng Khải Mạt Thế

Tác giả: Cổ Hi Thể loại: Khoa Ảo, Mạt Thế Nguồn: http://bachngocsach.com/

Đang cập nhật 366 Chương 231061 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

- Ở đây có sự sống nhưng thế giới đã chết.

- Ở đây có niềm tin vững chắc nhưng thế giới sụp đổ.

- Ở đây có mọi thứ nhưng thế giới chẳng còn lại gì.

- Ở đây, có người khao khát được cứu rỗi, có người hy vọng được sa ngã, có người lạnh lùng vô tình, có người điên cuồng nhiệt huyết, có người dũng mãnh như thần, có người thấp bé như kiến...

- Dừng là địa ngục.

- Tiến cũng là địa ngục.

...

Đọc bản convert "Trọng Khải Mạt Thế".

Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 1: Ngày tận thế Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 2: Bạo lực đánh chết Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 3: Săn bắt hủ thi Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 4: Tiến Hóa giả đặc thù Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 5: Nghiên cứu chế tạo bom Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 6: Hoàng Kim Khuyển Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 7: Nguy Hiểm Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 8: Nguồn năng lượng tiến hóa nhiều tầng Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 9: Năm Lần! Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 10: Ánh sáng cùng Tốc độ! Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 11: Nhân vật truyền kỳ Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 12: Súng B2 Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 13: Tàng hình Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 14: Tình bạn Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 15: Quần lót có thể dẫn quái Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 16: Hỗn loạn sơ kỳ Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 17: Cơn thịnh nộ của Lâm Siêu Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 18: Tiến Hóa giả tự thức tỉnh Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 19: Kẻ điều khiển hủ thi Quyển 1: Người điều khiển Hủ Thi - Chương 20: Kẻ tuỳ tùng đầu tiên Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 21: Thu Phục Hoàng Kim Thú (1) Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 22: Thu Phục Hoàng Kim Thú (2) Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 23: Thu phục Hoàng Kim Thú (3) Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 24: Đôi mắt của Thần! Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 25: Nguồn năng lượng Tiến Hóa! Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 26: Ý nghĩa sâu xa của tiềm hành Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 27: Quái vật hệ Thực Vật Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 28: Cá sấu khổng lồ! Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 29: Tuyệt mệnh đào vong! Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 30: Sinh vật Hoàng Kim Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 31: Mười hai lần, Tiến hóa vượt trội! Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 32: Rời khỏi và Lời mời! Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 33: Thú Hoàng Kim nhát chết nhất Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 34: Hủ thi hệ Điện Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 35: Di tích Khảo Nghiệm Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 36: Chỉ số đau đớn Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 37: Cây tiến hóa Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 38: Trí năng khinh người Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 39: Cá sấu Hoàng Kim Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 40: Gấp 20 lần, sắp sửa tiến hóa Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 41: Biến hóa Hoàng Kim Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 42: Tiến tới, căn cứ thủ đô Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 43: Cô cảnh sát và nhóm người may mắn sống sót Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 44: Nội chiến và bạo loạn Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 45: Làn sóng hủ thi tràn tới Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 46: Tiếng kêu của những người tuyệt vọng Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 47: Trạm cứu sinh Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 48: Bám đuôi Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 49: Hồng lân cự xà (Rắn da đỏ khổng lồ) Quyển 2: Cây Tiến Hóa - Chương 50: Người trong bụng rắn