doc truyen truc ma cuc sung tmcs ebook prc download full

Trúc Mã Cực Sủng

Hoàn thành 69 Chương 1305 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Vào ở Chu gia Chương 2: Chuơng 1.2 Chương 3: Chuơng 1.3 Chương 4: Thăng lên ban trọng điểm Chương 5: Chương 3 Xung đột Chương 6: Chương 4: Tranh chấp Chương 7: Chương 5: Làm phu xe Chương 8: Chương 6: Ba người đàn ông cùng chiến đấu Chương 9: Chương 7: Ác ma tẩy não Chương 10: Chương 8: Lần đầu có kinh Chương 11: 9: Đổ máu vì thầm mến Chương 12: 10: Nhất thời làm người thương tâm Chương 13: 11 Trúc mã đổi mẹ Chương 14: Chương 12: Bánh rán Chương 15: Chương 13: Thế như chẻ tre Chương 16: Chương 14: Lạc đường đánh người Chương 17: Chương 15: Triệu Nghị Nhiên Chương 18: Chương 16: Mời mọc Chương 19: Ghen Chương 20: Hòa giải như lúc ban đầu Chương 21: Bị cảm Chương 22: Đối chọi gay gắt Chương 23: Nam nhân rối loạn Chương 24: Ngô gia thanh mai sơ dài thục Chương 25: Tiệc tối phong ba Chương 26: chương 24 - Ngoại truyện 1: Mới vào Chu gia Chương 27: Chương 28: Giải quyết Chương 28: Chương 29: Bị cắt đứt thổ lộ Chương 29: Chương 30 Hai đại soái ca trên đỉnh núi quyết đấu Chương 30: Chương 31: Nghỉ hè Chương 31: Chương 32: Mẹ vĩ đại Chương 32: Chương 33: Gần quan hưởng lộc Chương 33: Chương 34: Cự tuyệt Chương 34: Chương 35: Oanh oanh liệt liệt thổ lộ Chương 35: Chương 36: Đến, chị đem chocolate cho ăn Chương 36: Chương 37: Nụ hôn đầu tiên Chương 37: Chương 38: Sự cố quán bar Chương 38: Chương 39: Phân biệt bị thương Chương 39: chương 40: Không cho phép anh đi Chương 40: chương 41 Dụ Đàm Chương 41: chương 42: Hành hung Chương 42: chương 43: Trở lại Chương 43: Chương 44: Thời khắc ấm áp Chương 44: chương 45: Cường thế đả kích Chương 45: chương 46: Hỗn loạn Chương 46: chương 47: Gãy xương Chương 47: chương 48: Cắm trại Chương 48: chương 49: Dạy dỗ Chương 49: chương 50: Giai đoạn tốt nghiệp Chương 50: chương 51: Quấy rối