doc truyen truc ma cuc sung tmcs truyen chu ebook prc download full

Trúc Mã Cực Sủng

Hoàn thành 69 Chương 4086 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Vào ở Chu gia Chương 2: Chuơng 1.2 Chương 3: Chuơng 1.3 Chương 4: Thăng lên ban trọng điểm Chương 5: Chương 3 Xung đột Chương 6: Chương 4: Tranh chấp Chương 7: Chương 5: Làm phu xe Chương 8: Chương 6: Ba người đàn ông cùng chiến đấu Chương 9: Chương 7: Ác ma tẩy não Chương 10: Chương 8: Lần đầu có kinh Chương 11: 9: Đổ máu vì thầm mến Chương 12: 10: Nhất thời làm người thương tâm Chương 13: 11 Trúc mã đổi mẹ Chương 14: Chương 12: Bánh rán Chương 15: Chương 13: Thế như chẻ tre Chương 16: Chương 14: Lạc đường đánh người Chương 17: Chương 15: Triệu Nghị Nhiên Chương 18: Chương 16: Mời mọc Chương 19: Ghen Chương 20: Hòa giải như lúc ban đầu Chương 21: Bị cảm Chương 22: Đối chọi gay gắt Chương 23: Nam nhân rối loạn Chương 24: Ngô gia thanh mai sơ dài thục Chương 25: Tiệc tối phong ba Chương 26: chương 24 - Ngoại truyện 1: Mới vào Chu gia Chương 27: Chương 28: Giải quyết Chương 28: Chương 29: Bị cắt đứt thổ lộ Chương 29: Chương 30 Hai đại soái ca trên đỉnh núi quyết đấu Chương 30: Chương 31: Nghỉ hè Chương 31: Chương 32: Mẹ vĩ đại Chương 32: Chương 33: Gần quan hưởng lộc Chương 33: Chương 34: Cự tuyệt Chương 34: Chương 35: Oanh oanh liệt liệt thổ lộ Chương 35: Chương 36: Đến, chị đem chocolate cho ăn Chương 36: Chương 37: Nụ hôn đầu tiên Chương 37: Chương 38: Sự cố quán bar Chương 38: Chương 39: Phân biệt bị thương Chương 39: chương 40: Không cho phép anh đi Chương 40: chương 41 Dụ Đàm Chương 41: chương 42: Hành hung Chương 42: chương 43: Trở lại Chương 43: Chương 44: Thời khắc ấm áp Chương 44: chương 45: Cường thế đả kích Chương 45: chương 46: Hỗn loạn Chương 46: chương 47: Gãy xương Chương 47: chương 48: Cắm trại Chương 48: chương 49: Dạy dỗ Chương 49: chương 50: Giai đoạn tốt nghiệp Chương 50: chương 51: Quấy rối