doc truyen trung sinh dinh tam quoc tsdtq truyen chu ebook prc download full

Trọng Sinh Định Tam Quốc
Trọng Sinh Định Tam Quốc

Trọng Sinh Định Tam Quốc

Tác giả: Thủy Mộng Hoa Thương Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Trọng Sinh Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 572 Chương 70696 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nhân trung Lữ Bố? Chuyện cười! Có ta Hoàng Tiêu ở, hắn chỉ có thể là vạn năm lão nhị!

Mã trung Xích Thố? Vậy cũng chỉ là ở mã bên trong toán lão đại, ta đây chính là con cọp —— Khiếu Nguyệt Bạch Hổ!

Trong lòng bàn tay Hổ Đầu Bàn Long Kích, dưới háng Khiếu Nguyệt Bạch Hổ, tung hoành thiên hạ,

Đây chính là ta —— nhân xưng “Cẩm hầu” Hoàng Tiêu Hoàng Trung Hưng!

Mệnh trời cho ta tới đây, liền để cho ta tới kết thúc này tam quốc thời loạn lạc đi!

♦ Truyện đã full, main ko óc /cdeu, có hậu cung và hầu như thu hết những em nổi tiếng ở Tam quốc.

 

Chương 1: Đền Yasukuni gió nổi mây vần Chương 2: Xuyên việt tam quốc đổi con để ăn Chương 3: Miệng heo thoát sinh ta là Hổ tử Chương 4: Vua không ngai Bạch Hổ trúng tên Chương 5: Tây Lương Đổng Trác bách thú cùng chạy Chương 6: Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc Thánh thú Bạch Hổ Chương 7: Thân thế sạ lộ Tây Sở bá vương Chương 8: Tinh kim khí Hổ Tức Thần Quyết Chương 9: Bạch Hổ trở lại khởi nghĩa khăn vàng Chương 10: Ngàn dặm U Châu gặp Lưu Quan Trương Chương 11: Khí chạy Lưu Bị thu được đóng cửa Chương 12: Vườn đào kết nghĩa binh phát Dĩnh Xuyên Chương 13: Quan tặc cuộc chiến một hổ bốn kích Chương 14: Kích đánh Trương Lương Hoàng Phủ Chu Tuấn Chương 15: Tinh tuyển hàng binh lập kế hoạch bên trong lang Chương 16: Quan phong Đô kỵ dẫn binh Nhạn Môn Chương 17: Dĩnh Xuyên phóng hiền đuổi hổ Điển Vi Chương 18: Điển Vi cưỡi hổ Hí Trung Chí Tài Chương 19: Quách Gia Phụng Hiếu luận thiên hạ thế Chương 20: Tình cảm Hí Trung nghĩa động Quách Gia Chương 21: Chủ chính Nhạn Môn Âm Quán chi trì Chương 22: Hí Chí Tài quy Trương Liêu Cao Thuận Chương 23: Diện tương chi vũ quy tâm Chương 24: Cải cách quân chế Quan Vũ thăm viếng Chương 25: Giải Lương chua xót Quan Vũ nguy rồi Chương 26: Phi Long Tại Thiên uy chấn Hà Đông Chương 27: Kiến Long Tại Điền Hổ Lao khốn tướng Chương 28: Mưu định sau động binh phát Hổ Lao Chương 29: Oai vũ thiên thần Huyết Y Tu La Chương 30: Binh định Hung Nô Trương Phi dương oai Chương 31: Kinh diễm một mâu máu nhuộm thảo nguyên Chương 32: Lập kế hoạch màn trướng hãm trận uy vũ Chương 33: Ngôn ngữ Hung Nô một thích Thiền Vu Chương 34: Phá trận vô địch hai bắt Thiền Vu Chương 35: Khương Cừ tâm ý tận thích tù binh Chương 36: Hai thích Thiền Vu lực chiến bốn mãnh Chương 37: Kích chọn ròng rọc Hung Nô nỗi nhớ nhà Chương 38: Chỉ điểm Khương Cừ cố phương Bắc cảnh Chương 39: Hoang dâm Linh đế phong tước Cẩm hầu Chương 40: Đổng Trác bá kinh chia sẻ Tịnh Châu Chương 41: Điền Phong lập kế hoạch binh chiếm Thái Nguyên Chương 42: Tây Hà quận thành Trương Phi dùng trí Chương 43: Hí Trung hiến kế xảo lấy Vân Trung Chương 44: Nghĩa thích Vương Sưởng Lý Nho chi tư Chương 45: Tặng lễ tới rồi đứng lại đánh cướp Chương 46: Bái tế tướng sĩ bảo kiếm Trạm Lô Chương 47: Thảo phạt Đổng Trác tụ hội Lạc Dương Chương 48: Hổ Lao quan dưới chiến Lữ Bố Chương 49: Hổ Lao quan dưới chiến Lữ Bố Chương 50: Hổ Lao quan dưới chiến Lữ Bố