truyen trung sinh chua chi nhuoc tsccn ebook prc download full

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Hoàn thành 55 Chương 739 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nhất hướng xuyên qua thành phôi thai Chương 2: Bi mẫu thệ cảm phụ ân nghĩa Chương 3: Hán thủy tầm bảo kiến Tiêu Dao Chương 4: Hán Thủy chi trung hiểm mệnh táng Chương 5: Thừa Chí bái sư Tống Viễn Kiều Chương 6: Võ Đang ngũ hiệp phong thái dương Chương 7: Khách cư thập phương kiến Thanh Thư Chương 8: Định cư Võ Đang sự tỏa toái Chương 9: Phi châm đoạt mệnh giảo hoạt lang Chương 10: Phụ giáo nữ đức thủy học văn Chương 11: Thời gian dịch quá tiễn như thoa Chương 12: Hoàn tín vật mộng đoạn Hiểu Phù Chương 13: Chu phụ cần nữ tứ tương lai Chương 14: Tú Nga Mi Chỉ Nhược khai hoài Chương 15: Cẩm Nghi hồi sơn cố sự đa Chương 16: Lưỡng phái liên nhân, Bối xuất giá Chương 17: Chung bị cầm sơ đề ân đức Chương 18: Ân Ly vấn tình nan Thất hiệp Chương 19: Tuyệt tình nhất kiếm lệ quang hàn Chương 20: Côn Lôn tiểu trấn trọng sơ trang Chương 21: Vạn An tự nội ngộ cố nhân Chương 22: Kim hạp khiên tình duyên nan đoạn Chương 23: Phát lệnh kích đấu thập bảo tháp Chương 64: Lam quang thiểm thiểm thủy mang mang Chương 65: Lam quang thiểm thiểm thủy mang mang Chương 66: Ly chu tình ti phục hà nhiễu Chương 67: Tình động nại hà lễ như thiên Chương 68: Tình thâm tình thiểm sầu đoạn trường Chương 69: Quỵ cầu mỹ sắc hoán bảo đao Chương 70: Biệt Diệt Tuyệt chú xà kiếm tiên Chương 71: Tiểu sơn động tình vũ cửu thiên Chương 72: Triệu Mẫn xảo ngôn phiết hiềm nghi Chương 73: Ngộ hiểm văn thính Tiêu Phong mộ Chương 74: Tiêu Phong mộ trắc kiến Tiêu Dao Chương 75: Xuất cốc văn thính giang hồ sự Chương 76: Thiếu Thất sơn phong cường vũ liệt Chương 77: Lý ứng ngoại hợp thoái Mông quân Chương 78: Hán Thủy tình hà lộ viễn trường Chương 79: Phiên ngoại 1: Tống Thanh Thư (1) Chương 80: Phiên ngoại 2: Trở về núi Chương 81: Phiên ngoại 3: Đính hôn Chương 82: Phiên ngoại 4: Gặp nhau Chương 83: Phiên ngoại 5: Tống Thanh Thư (2) Chương 84: Phiên ngoại 6: Ân Ly Chương 85: Phiên ngoại 7: Tống Thanh Thư tái ngộ Ân Ly Chương 86: Phiên ngoại 8: Tống Thanh Thư (3) Chương 87: Phiên ngoại 9: Tống Thanh Thư (4) Chương 88: Phiên ngoại 10.1: Tống Thanh Thư (5) Chương 89: Phiên ngoại 11: Sững sờ Chương 90: Phiên ngoại 12: Đại hôn