doc truyen tron the cua that vuong ttctv truyen chu ebook prc download full

Trốn Thê Của Thất Vương
Trốn Thê Của Thất Vương

Trốn Thê Của Thất Vương

Hoàn thành 106 Chương 3969 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xuống Núi Chương 2: Ăn cơm bá vương Chương 3: Hóa Lành Chương 4: SỞ PHỦ Chương 5: Cứu người (thượng) Chương 6: Cứu người ( Trung) Chương 7: Cứu người ( hạ) Chương 8: Tiểu Lục Chương 9: Ngư Nhân Đáng Thương Chương 10: Hàn Huyên Chương 11: Cắt chỉ Chương 12: Chạy Lấy Người ( Thượng) Chương 13: Chạy Lấy Người (Hạ) Chương 14: Kinh hồng một miết Chương 15: Nhàn Khách Điếm Chương 16: Nhàn Khách Điếm ( Hạ) Chương 17: Chứng sợ ngựa Chương 18: Gặp Lại Chương 19: Thất vương phủ Chương 20: Bị Bộ Lao Chương 21: Mịch Thực Chương 22: Vòng Tay Minh Phượng Chương 23: Bữa Sáng Phong Ba ( Thượng ) Chương 24: Bữa Sáng Phong Ba( Hạ ) Chương 25: Lời Đồn Đãi Chương 26: Nghê Thường Chương 27: Trốn Hôn Buồn Cười Chương 28: Độc Chiếm Thần Thoại Chương 29: Hành Trình Đến Kĩ Viện Chương 30: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Chương 31: Hôn Ước Chương 32: Hôn ước ( Hạ) Chương 33: Kinh Dao Hóa Đá Chương 34: Nướng cá trong vương phủ Chương 35: Đại nhĩ hoàn ( hoa tai ) Chương 36: Một Thân Tiểu Bảo Chương 37: Tiền Tấu Chương 38: Xuất Phát Chương 39: Tiến Cung Chương 40: Tứ kiếm ( ban thưởng kiếm ) Chương 41: Nữ nhi của tể tướng Chương 43: Hôn Yến Chương 44: Hoa đó ( Thượng ) Chương 45: Hoa Đó ( Trung ) Chương 46: Hoa Đó ( hạ ) Chương 47: Động Phòng Hoa Chúc ( Thượng ) Chương 48: Động Phòng Hoa Chúc ( Trung ) Chương 49: Động Phòng Hoa Chúc ( Hạ ) Chương 50: Cười liêu Chương 51: Diễm Nương