doc truyen trieu hoan than binh thtb truyen chu ebook prc download full

Chương 1956: Chiến đấu với Kinh Hoàng (2) Chương 1957: Muốn giết ngươi Chương 1958: Muốn giết ngươi (2) Chương 1959: Lãng phí ở trên người ta? Chương 1960: Như ngươi mong muốn Chương 1961: Tự vây khốn Chương 1962: Nhà sinh vật học Chương 1963: Vượt qua quy tắc Thần Huyền... Chương 1964: Góc phù văn thứ 197 Chương 1965: Tránh càng lâu càng tốt Chương 1966: Huyền Nguyên Chi Lực của Thần Huyền Đại Lục Chương 1967: Huyền Nguyên Chi Lực của đại lục Thần Huyền (2) Chương 1968: Thần Hoàng mạnh nhất Chương 1969: Sống hay chết? Chương 1970: Sinh mạng yếu ớt Chương 1971: Không nên phụ tấm lòng của chúng ta Chương 1972: Chiến Phong không có chết Chương 1973: Vu Thiên Tuyết cùng Độc Cô Chiến Phong Chương 1974: Phá Nguyên Giới, chém Thần Hoàng Chương 1975: Mệnh lệnh khẩn cấp Chương 1976: Giả truyền đế lệnh Chương 1978: Đã quá muộn? Chương 1979: Bị ta tiêu hóa hết... Chương 1980: Đoạn Thiên Nhất Kiếm Chương 1981: Vu Nhai thuấn di Chương 1982: Ba người chúng ta là đủ Chương 1983: Giết giết giết Chương 1984: Thôn Thiên Nhất Kiếm Chương 1985: Ngân hà Chương 1986: Người sáng tạo Nguyên Giới Chương 1987: Đánh vào mặt tổ sư Chương 1988: Lý giải được tất cả Chương 1989: Thế gian từ nay về sau không còn Nguyên Giới Chương 1990: Hôn lễ của Vu Nhai đại đế Chương 1991: Đại kết cục

Triệu Hoán Thần Binh

Hoàn thành 1991 Chương 467851 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: