doc truyen trieu hoan than binh thtb truyen chu ebook prc download full

Chương 153: Khi dễ biểu muội ta? Chương 154: Uy hiếp gì? Chương 155: Ta để ý Chương 156: Muốn làm gì? Chương 157: Không phải là người tốt Chương 158: Lẻn vào quốc khố Chương 159: Áo đen người đeo mặt nạ Chương 160: Chạy trốn Chương 161: Làm giao dịch Chương 162: Ngàn vạn lần phải kìm chế Chương 163: Huyền Binh thứ hai Chương 164: Nhớ kỹ ác nữ nhân kia Chương 165: Khóa học tướng khí thật sự Chương 166: Huyền Binh vô địch, bách chiến bách thắng Chương 167: Làm nữ nô lệ của ta Chương 168: Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài Chương 169: Còn muốn chạy sao? Chương 170: Tiền dâm hậu sát, gian rồi mới giết! Chương 171: Sân nhà của ngươi Chương 172: Người vào cốc, chết Chương 173: Người thừa kế Chương 174: Có thể nhân đạo một chút hay không? Chương 175: Chết! Chết! Chết! Chương 176: Cao thủ rèn đều người điên Chương 177: Có gì không dám? Chương 178: Ta cần thiên phú của ngươi! Chương 179: Đầu lĩnh nam nô Chương 180: Kiêm chức đầu bếp nữ Chương 181: Linh Binh Sư Chương 182: Dâm tặc Chương 183: Mùi vị không tệ Chương 184: Chế luyện huyền tinh biển sâu Chương 185: Cửa ải cuối cùng! Chương 186: Tuyết Minh Hỏa Chương 187: Tập hợp vong linh người lùn Chương 188: Búa phản nghịch cuối cùng đã vào tay Chương 189: Xuất cốc Chương 190: Lý Đông Phách Chương 191: Cũng không phải lần đầu tiên Chương 192: Cuộc chiến sinh tử Chương 193: Búa vs búa Chương 194: Lại giao dịch Chương 195: Diệt tộc? Trước diệt khẩu các ngươi Chương 196: Cho ta mượn chơi Chương 197: Trở về Bắc Đấu Chương 198: Không sợ chết! Chương 199: Bắt nạt tổ Kỳ Binh ngươi không người Chương 200: Ngươi biết... Chương 201: Cùng lên đi Chương 202: Không ngại phế bỏ thêm vài người

Triệu Hoán Thần Binh

Hoàn thành 1991 Chương 461257 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: