doc truyen trieu hoan than binh thtb truyen chu ebook prc download full

Chương 101: Tướng khí Chương 102: Chưởng ngự tùy tâm Chương 103: Có mất mặt hay không? Chương 104: Phi lễ Chương 105: Ngươi gạt người Chương 106: Giang hai tay ra, sau đó Chương 107: Thực sự là do hắn giết sao? Chương 108: Không được nói chuyện với hắn Chương 109: Búa phản nghịch Chương 110: Tư cách khiêu chiến? Chương 111: Lại xông vào Chương 112: Ma thú hắc ám Chương 113: Ngũ giai Chương 114: Có thể quá hạn hay không? Chương 115 - 116: Thuật ám ảnh chặn giết Chương 117: Họp đội + Chương 118: Đánh rồng quá cực khổ Chương 119: Vị tiền bối kia Chương 120: Nhiệm vụ bí mật Chương 121: U Hoang rất thích vận động Chương 122: Rất nam nhân Chương 123: Cự Môn Doanh Chương 124: Tiểu Thiên Vương của Lý gia Chương 125: Mặt nạ Chương 126: Có lẽ có biện pháp lợi dụng Chương 127: Thanh Giác Tê Chương 128: Thanh Tê Vương Chương 129: Liệp Thủ, chết! Chương 130: Lolyta bạo lực Chương 131: Ta chính là tổ trưởng Chương 132: Vì sao bao giờ cũng là hắn? Chương 133: Lột xác Chương 134: Không phải kẻ keo kiệt Chương 135: Tất nhiên là ta đi Chương 136: Mùi vị nam nhân Chương 137: Nói ví dụ như lấy thân báo đáp Chương 138: Áo đen, kiếm đen, mặt nạ đen Chương 139: Đột phá? Chương 140: Ta là U Hoang Chương 141: Lão tử không làm rùa Chương 142: Thề không đội trời chung Chương 143: Cướp đoạt, ngoại trừ nội khố Chương 144: Đặc biệt bất mãn Chương 145: Dưới ma pháp bào rộng Chương 146: Tiểu đội Ẩn Nguyên Chương 147: Thử thách cuối cùng Chương 148: Thật ra có liên quan tới ngươi Chương 149: Làm cỏ đầu tường, áp lực rất lớn Chương 150: Khó chịu ngươi từ hôn đi Chương 151: Ngôn ngữ tốt nhất Chương 152: Tiếp nhận khiêu chiến?

Triệu Hoán Thần Binh

Hoàn thành 1991 Chương 467851 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: