doc truyen trang tu tam kiem tttk truyen chu ebook prc download full

Trang Tử Tam Kiếm

Hoàn thành 18 Chương 1720 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thời buổi loạn lạc trong triều thì bọn thái giám cấu kết gian thần gây bao điều xằng bậy.Mặc dù sức cô lực bạc, Thượng thư hình bộ Tây Môn Nhỉ vẫn một lòng cương trực phù trì chính nghĩa cho dù biết trước kết cục bi thảm của bản thân và gia đình.

Thuyền lật, người chết là kết quả của một màn kịch đê hèn. Tuy nhiên chính nghĩa nằm ở lòng người, võ lâm đã vì một vị thanh quan mà xả thân cứu được côi tử trong vòng nước xóay để mười mấy năm sau đa tạo nên một vị hiệp sĩ phù trì chính đạo. Gian tà há có thể tồn tại mãi sao? Đã đến lúc đại hiệp ra tay!!!

Chương 1: Tây hồ khán mai vũ - Sơn thượng bi cố sự Chương 2: Nam Xương tình võng vì công tử - Động Đình ba thượng diệt kình ngư Chương 3: Công tử tầm Tôn giả - Song nữ truy tình lang Chương 4: Sơn hạ cứu Cuồng Sư - Thành nội phùng nghĩa sĩ Chương 5: Đông Môn bạt kiếm Nhân Ma tử - Phân thi ác đạo thị Tây Môn Chương 6: Nam Bình song nữ hoan tương ngộ - Đệ huynh tương kiến bất tương tri Chương 7: Ngũ Hành thi kế thu thiên hạ - Lưu tặc tranh phong ngộ khắc tinh Chương 8: Trượng nghĩa cứu Hoa Đà - Thần công thu ngốc tử Chương 9: Lão Sơn hí Toàn Chân - Sơn Tây giải hôn ước Chương 10: Lã Lương sơn thượng thu linh quả - Uyên để Hằng Nga tái đắc tình Chương 11: Tú sĩ mưu thâm phùng tử nạn - Thử vương tái xuất khiếp quần hùng Chương 12: Miêu Cương nam khứ tầm huynh đệ - Cảnh giang nhất điểu ngự đông phong Chương 13: Chiết Giang nhất khứ tầm sinh lộ - Hàng Châu hỏa khởi chiếu thanh vân Chương 14: Nga Sơn kim sắc mạnh nhân nhãn - Quỷ Kiếm lâm trung quy Hoàng tuyền Chương 15: Thiên tâm cát nhật thành hung nhật - Mỹ nhân nhất tiếu quỷ thần kinh Chương 16: Kinh đô tầm dược phù Minh đế - Tây địa hòa duyên tứ mỹ nhân Chương 17: Phế võ nhàn cư phùng kiếm phổ - Xuân khai nhị độ tái dương uy Chương 18: Điệu hổ ly sơn chân diệu kế - Quần ma thảm tử vị hư danh