truyen trang tu tam kiem tttk ebook prc download full

Trang Tử Tam Kiếm

Hoàn thành 18 Chương 476 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tây hồ khán mai vũ - Sơn thượng bi cố sự Chương 2: Nam Xương tình võng vì công tử - Động Đình ba thượng diệt kình ngư Chương 3: Công tử tầm Tôn giả - Song nữ truy tình lang Chương 4: Sơn hạ cứu Cuồng Sư - Thành nội phùng nghĩa sĩ Chương 5: Đông Môn bạt kiếm Nhân Ma tử - Phân thi ác đạo thị Tây Môn Chương 6: Nam Bình song nữ hoan tương ngộ - Đệ huynh tương kiến bất tương tri Chương 7: Ngũ Hành thi kế thu thiên hạ - Lưu tặc tranh phong ngộ khắc tinh Chương 8: Trượng nghĩa cứu Hoa Đà - Thần công thu ngốc tử Chương 9: Lão Sơn hí Toàn Chân - Sơn Tây giải hôn ước Chương 10: Lã Lương sơn thượng thu linh quả - Uyên để Hằng Nga tái đắc tình Chương 11: Tú sĩ mưu thâm phùng tử nạn - Thử vương tái xuất khiếp quần hùng Chương 12: Miêu Cương nam khứ tầm huynh đệ - Cảnh giang nhất điểu ngự đông phong Chương 13: Chiết Giang nhất khứ tầm sinh lộ - Hàng Châu hỏa khởi chiếu thanh vân Chương 14: Nga Sơn kim sắc mạnh nhân nhãn - Quỷ Kiếm lâm trung quy Hoàng tuyền Chương 15: Thiên tâm cát nhật thành hung nhật - Mỹ nhân nhất tiếu quỷ thần kinh Chương 16: Kinh đô tầm dược phù Minh đế - Tây địa hòa duyên tứ mỹ nhân Chương 17: Phế võ nhàn cư phùng kiếm phổ - Xuân khai nhị độ tái dương uy Chương 18: Điệu hổ ly sơn chân diệu kế - Quần ma thảm tử vị hư danh