doc truyen tram vun huong phai tvhp ebook prc download full

Trầm Vụn Hương Phai

Hoàn thành 111 Chương 1596 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bát canh cá và cỗ quan tài (p.1) Chương 2: Bát canh cá và cỗ quan tài (p.2) Chương 3: Cỗ quan tài và cái hố (p.1) Chương 4: Cỗ quan tài và cái hố (p.2) Chương 5: Ván cá cược và tiểu hồ ly (p.1) Chương 6: Ván cá cược và tiểu hồ ly (p.2) Chương 7: Mỗi ngày làm một việc tốt (p.1) Chương 8: Mỗi ngày làm một việc tốt (p.2) Chương 9: Thiên sư Đường Châu (p.1) Chương 10: Thiên sư Đường Châu (p.2) Chương 11: Đào tẩu bất thành (p.1) Chương 12: Đào tẩu bất thành (p.2) Chương 13: Mộ địa ơi là mộ địa, xác ướp ơi là xác ướp (p.1) Chương 14: Mộ địa ơi là mộ địa, xác ướp ơi là xác ướp (p.2) Chương 15: Thiếu nữ nghe được điểu ngữ (p.1) Chương 16: Thiếu nữ nghe được điểu ngữ (p.2) Chương 17: Vị nương nương giữa lòng mộ địa (p.1) Chương 18: Vị nương nương giữa lòng mộ địa (p.2) Chương 19: Lần nữa rơi vào hiểm cảnh (p.1) Chương 20: Lần nữa rơi vào hiểm cảnh (p.2) Chương 21: Thẩm gia phú thương (p.1) Chương 22: Thẩm gia phú thương (p.2) Chương 23: Ngờ vực chồng chất Chương 24: Tỉ muội Thẩm gia (p.1) Chương 25: Tỉ muội Thẩm gia (p.2) Chương 26: Ngõ cụt (p.1) Chương 27: Ngõ cụt (p.2) Chương 28: Thật giả bất phân (p.1) Chương 29: Thật giả bất phân (p.2) Chương 30: Vén rèm bí mật Chương 31: Thất Diệu Thần Ngọc (p.1) Chương 32: Thất Diệu Thần Ngọc (p.2) Chương 33: Đầu mối cuối cùng (p.1) Chương 34: Đầu mối cuối cùng (p.2) Chương 35: Manh mối đứt đoạn (p.1) Chương 36: Manh mối đứt đoạn (p.2) Chương 37: Ván cờ (p.1) Chương 38: Ván cờ (p.2) Chương 39: Thần khí hiện thế (p.1) Chương 40: Thần khí hiện thế (p.2) Chương 41: Hành trình Tây Nam (p.1) Chương 42: Hành trình Tây Nam (p.2) Chương 43: Người hái thuốc (p.1) Chương 44: Người hái thuốc (p.2) Chương 45: Sơn thần Chương 46: Kính Hồ Thủy Nguyệt (p.1) Chương 47: Kính Hồ Thủy Nguyệt (p.2) Chương 48: Ngoại truyện: Thiên sư và trừ quỷ Chương 49: Ngoại truyện Đoan Ngọ: Dư Mặc, bánh ú và cá (Thượng) Chương 50: Ngoại truyện Đoan Ngọ: Dư Mặc, bánh ú và cá (Trung)