doc truyen tram vun huong phai tvhp truyen chu ebook prc download full

Trầm Vụn Hương Phai

Hoàn thành 111 Chương 3900 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bát canh cá và cỗ quan tài (p.1) Chương 2: Bát canh cá và cỗ quan tài (p.2) Chương 3: Cỗ quan tài và cái hố (p.1) Chương 4: Cỗ quan tài và cái hố (p.2) Chương 5: Ván cá cược và tiểu hồ ly (p.1) Chương 6: Ván cá cược và tiểu hồ ly (p.2) Chương 7: Mỗi ngày làm một việc tốt (p.1) Chương 8: Mỗi ngày làm một việc tốt (p.2) Chương 9: Thiên sư Đường Châu (p.1) Chương 10: Thiên sư Đường Châu (p.2) Chương 11: Đào tẩu bất thành (p.1) Chương 12: Đào tẩu bất thành (p.2) Chương 13: Mộ địa ơi là mộ địa, xác ướp ơi là xác ướp (p.1) Chương 14: Mộ địa ơi là mộ địa, xác ướp ơi là xác ướp (p.2) Chương 15: Thiếu nữ nghe được điểu ngữ (p.1) Chương 16: Thiếu nữ nghe được điểu ngữ (p.2) Chương 17: Vị nương nương giữa lòng mộ địa (p.1) Chương 18: Vị nương nương giữa lòng mộ địa (p.2) Chương 19: Lần nữa rơi vào hiểm cảnh (p.1) Chương 20: Lần nữa rơi vào hiểm cảnh (p.2) Chương 21: Thẩm gia phú thương (p.1) Chương 22: Thẩm gia phú thương (p.2) Chương 23: Ngờ vực chồng chất Chương 24: Tỉ muội Thẩm gia (p.1) Chương 25: Tỉ muội Thẩm gia (p.2) Chương 26: Ngõ cụt (p.1) Chương 27: Ngõ cụt (p.2) Chương 28: Thật giả bất phân (p.1) Chương 29: Thật giả bất phân (p.2) Chương 30: Vén rèm bí mật Chương 31: Thất Diệu Thần Ngọc (p.1) Chương 32: Thất Diệu Thần Ngọc (p.2) Chương 33: Đầu mối cuối cùng (p.1) Chương 34: Đầu mối cuối cùng (p.2) Chương 35: Manh mối đứt đoạn (p.1) Chương 36: Manh mối đứt đoạn (p.2) Chương 37: Ván cờ (p.1) Chương 38: Ván cờ (p.2) Chương 39: Thần khí hiện thế (p.1) Chương 40: Thần khí hiện thế (p.2) Chương 41: Hành trình Tây Nam (p.1) Chương 42: Hành trình Tây Nam (p.2) Chương 43: Người hái thuốc (p.1) Chương 44: Người hái thuốc (p.2) Chương 45: Sơn thần Chương 46: Kính Hồ Thủy Nguyệt (p.1) Chương 47: Kính Hồ Thủy Nguyệt (p.2) Chương 48: Ngoại truyện: Thiên sư và trừ quỷ Chương 49: Ngoại truyện Đoan Ngọ: Dư Mặc, bánh ú và cá (Thượng) Chương 50: Ngoại truyện Đoan Ngọ: Dư Mặc, bánh ú và cá (Trung)