truyen tram lu bao kiem tlbk ebook prc download full

Trảm Lư Bảo Kiếm

Hoàn thành 50 Chương 674 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Cuộc hẹn ước tiêu hồn Chương 2: Trời xanh nước biếc Tâm tình trong đêm khuya Chương 3: Phong Vân hội dưới núi đầu người Chương 4: Bắc Mang quỷ phủ Chương 5: Hận cũ Long tựu Chương 6: Mô Cốt thần tướng Chương 7: Ngờ đâu sanh tử giao Chương 8: Vân mộng tranh kỳ Chương 9: Nam hoang ác khẩu Chương 10: Thoát thù linh đơn tặng mỹ nhân Chương 11: Thiên duyên Chương 12: Bí mật trong sự bí mật Chương 13: Muốn mộng Vu Sơn vẫn là không Chương 14: Chuông sáng trống chiều Chương 15: Nước đổ lá khoai Chương 16: Trùng du cảnh cũ Chương 17: Tri Âm Chương 18: Chuyện xưa như mây khói Chương 19: Có phải mỹ nhân đều họa thủy không Chương 20: Cuộc ước hẹn mười năm Chương 21: Võ lâm Bắc Bá Thiên Chương 22: Tam lâm bí động Chương 23: Voi với tiên cả hai đều muốn Chương 24: Ai bảo đàn bà đều hay ghen Chương 25: Xích thù yêu long Chương 26: Khó rửa sạch nỗi oan Chương 27: Long trảo kinh hồn Chương 28: Diệu dụng của thủ cung sa Chương 29: Xá nữ mê hồn Chương 30: Tiên Cơ Mô Mẫu chiến Yêu Long Chương 31: Sự tao ngộ của vị phò mã Chương 32: Nghi vấn trong sự nghi vấn Chương 33: Phi Hoàn các hạ thử Kim Cương Chương 34: Mê thần đại pháp Chương 35: Tứ phía địch bao vây Chương 36: Kinh hồn dưới vực thẳm Chương 37: Huyền âm giáo chủ Chương 38: Trời đất bao la làm sao kiếm nổi thần châu Chương 39: Tại sao Long Nữ lại chịu theo ma Chương 40: Thiên long bá chủ Chương 41: Tội nghiệp tình lệ khó ướt áo cà sa Chương 42: Tái nhập ma sào Chương 43: Độc kế của Dư Bất Tà Chương 44: Loạn kiếm phân thây Chương 45: Quần hùng tề tập Chương 46: Trùng quan công chúa chiến Phi Hoàn bá chủ Chương 47: Nhất Tuyến Thiên Chương 48: Động lòng nhân từ tha chết cho địch Chương 49: Bộ mặt thật của Dư Bất Tà Chương 50: Kết liễu một mối duyên Vô cấu ở trần gian