doc truyen tong tai ba dao ttbd truyen chu ebook prc download full

Tổng Tài Bá Đạo

Hoàn thành 123 Chương 4676 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Một màn kia – P1 Chương 2: Một màn kia – P2 Chương 3: Một màn kia – P3 Chương 4: Chủ nhân của Uông gia Chương 5: Ta với nó xinh đẹp hơn? – P1 Chương 6: Ta với nó ai xinh đẹp hơn? – P2 Chương 7: Ta nói, nó xinh đẹp hơn ngươi. Chương 8: Ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi! Chương 9: Hàn Chí Viễn – P1 Chương 10: Hàn Chí Viễn – P2 Chương 11: Hàn Chí Viễn – P3 Chương 12: Người quái dị Chương 13: Khúc nhạc đệm P1 Chương 14: Khúc nhạc đệm P2 Chương 15: Ba bang hội Chương 16: Nhìn trộm – P1 Chương 17: Nhìn trộm P2 Chương 18: Thanh âm lúc nửa đêm Chương 19: Ánh mắt khác thường Chương 20: chương 20 Chương 21: Đêm bị xé rách Chương 22: Công chúa kiêu ngạo Chương 23: Công chúa kiêu ngạo P2 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Đáp ứng ba việc Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Tôi muốn nó – P1 Chương 33: Tôi muốn nó – P2 Chương 34: Chọc tức P1 Chương 35: Chọc tức P2 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Đưa tôi về nhà – P2 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Bên trong cánh cửa Chương 48: Lãnh thị xuất vốn Chương 49: Còn muốn tiếp tục chơi? Chương 50: Vô tình