doc truyen tong tai ba dao ttbd ebook prc download full

Tổng Tài Bá Đạo

Hoàn thành 123 Chương 2088 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Một màn kia – P1 Chương 2: Một màn kia – P2 Chương 3: Một màn kia – P3 Chương 4: Chủ nhân của Uông gia Chương 5: Ta với nó xinh đẹp hơn? – P1 Chương 6: Ta với nó ai xinh đẹp hơn? – P2 Chương 7: Ta nói, nó xinh đẹp hơn ngươi. Chương 8: Ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi! Chương 9: Hàn Chí Viễn – P1 Chương 10: Hàn Chí Viễn – P2 Chương 11: Hàn Chí Viễn – P3 Chương 12: Người quái dị Chương 13: Khúc nhạc đệm P1 Chương 14: Khúc nhạc đệm P2 Chương 15: Ba bang hội Chương 16: Nhìn trộm – P1 Chương 17: Nhìn trộm P2 Chương 18: Thanh âm lúc nửa đêm Chương 19: Ánh mắt khác thường Chương 20: chương 20 Chương 21: Đêm bị xé rách Chương 22: Công chúa kiêu ngạo Chương 23: Công chúa kiêu ngạo P2 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Đáp ứng ba việc Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Tôi muốn nó – P1 Chương 33: Tôi muốn nó – P2 Chương 34: Chọc tức P1 Chương 35: Chọc tức P2 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Đưa tôi về nhà – P2 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Bên trong cánh cửa Chương 48: Lãnh thị xuất vốn Chương 49: Còn muốn tiếp tục chơi? Chương 50: Vô tình