doc truyen toi tien du ttd truyen chu ebook prc download full

Tối Tiên Du
Tối Tiên Du
Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Tối Tiên Du

Tác giả: Hà Tả Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 441 Chương 33186 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chính đạo vô vi tu tâm, đạo pháp tự nhiên. Ma đạo nghịch thiên cải mệnh, nhân định thắng thiên. Tà đạo nhược nhục cường thực, người thắng làm vua.

Tâm vi chính, tính giống như ma, đi như tà, lại đương như thế nào?

Hết thảy đều ở Tối Tiên Du.