doc truyen toi manh xuyen qua tmxq truyen chu ebook prc download full

Tối Manh Xuyên Qua

Hoàn thành 81 Chương 8260 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Trở thành người mù, thật sự là yêu cầu của nàng Chương 2: Chương 2 Chương 3: Lấy thê dụ sói Chương 4: Ngược vẫn đang tiếp tục Chương 5: Người kéo thuyền “Yêu” Chương 6: Cỡ nào nhiệt tình dân tộc ! Chương 7: “Hồng hạnh” vì sao không ra tường ? Chương 8: Nên ra tay khi có thể ra tay Chương 9: Biểu diễn cũng cần kĩ thuật ! Chương 10: Oan có tam hoàng tử, trái có tam hoàng tử Chương 11: Công cẩu dẫn đến huyết án Chương 12: Gian kế cùng kế phản gián Chương 13: Tiểu thân thể, không tốt lắm Chương 14: Bị bán, còn giúp tính tiền Chương 15: Truyền thống cướp dâu Chương 16: Hướng ta nã pháo ! Chương 17: Tù binh = Du lịch miễn phí Chương 18: Này yêu cầu, quá vô sỉ ! Chương 19: Loại cảm xúc nào chi phối lý trí ? Chương 20: “Dạo đêm” trong ngự hoa viên Chương 21: Đêm trước đại chiến Chương 22: Thổ lộ Chương 23: “Rùa” đính ước Chương 24: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị Chương 25: Quốc có quốc pháp gia có gia quy Chương 26: Người sành sỏi cũng có điểm mù mờ Chương 27: Vương phi làm nô lệ Chương 28: Tiểu nô lệ, đến bóp chân Chương 29: “Đối thoại” kích động lòng người Chương 30: Một cái chuyện xưa “cảm động” Chương 31: Ai trong đêm khuya “ép buộc người mù” Chương 32: Dập đầu ba cái, phải về nhà Chương 33: Có người “Xác chết vùng dậy” Chương 34: Khi gà con gặp gỡ sồ cúc (1) Chương 35: Khi gà con gặp gỡ sồ cúc (2) Chương 36: Khi gà con gặp gỡ sồ cúc (3) Chương 37: Cùng ngồi một chỗ, tâm tư khác nhau Chương 38: Châm pháp xuất thần nhập hóa Chương 39: Chú ý ! Không được bị sắc dụ ! Chương 40: Thiệt tình chân ý chúc phúc ngươi Chương 41: Đi thôi đi thôi, đi nhanh đi Chương 42: Không phải Trấn Nam Vương không thể thú Chương 43: Chần chần chừ chừ Chương 44: Phu thê hai người hai đầu việc Chương 45: Cải trang trà trộn vào thành Chương 46: Ta muốn tìm sao ! Chương 47: Chỉnh chết tham quan ! Chương 48: Vương phi cũng phải sống dựa vào lừa tiền Chương 49: Đại náo Đông Thấm Quốc Chương 50: Bước vào Đông Thấm Quốc tìm phu quân