doc truyen toi manh xuyen qua tmxq ebook prc download full

Tối Manh Xuyên Qua

Hoàn thành 81 Chương 1893 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Trở thành người mù, thật sự là yêu cầu của nàng Chương 2: Chương 2 Chương 3: Lấy thê dụ sói Chương 4: Ngược vẫn đang tiếp tục Chương 5: Người kéo thuyền “Yêu” Chương 6: Cỡ nào nhiệt tình dân tộc ! Chương 7: “Hồng hạnh” vì sao không ra tường ? Chương 8: Nên ra tay khi có thể ra tay Chương 9: Biểu diễn cũng cần kĩ thuật ! Chương 10: Oan có tam hoàng tử, trái có tam hoàng tử Chương 11: Công cẩu dẫn đến huyết án Chương 12: Gian kế cùng kế phản gián Chương 13: Tiểu thân thể, không tốt lắm Chương 14: Bị bán, còn giúp tính tiền Chương 15: Truyền thống cướp dâu Chương 16: Hướng ta nã pháo ! Chương 17: Tù binh = Du lịch miễn phí Chương 18: Này yêu cầu, quá vô sỉ ! Chương 19: Loại cảm xúc nào chi phối lý trí ? Chương 20: “Dạo đêm” trong ngự hoa viên Chương 21: Đêm trước đại chiến Chương 22: Thổ lộ Chương 23: “Rùa” đính ước Chương 24: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị Chương 25: Quốc có quốc pháp gia có gia quy Chương 26: Người sành sỏi cũng có điểm mù mờ Chương 27: Vương phi làm nô lệ Chương 28: Tiểu nô lệ, đến bóp chân Chương 29: “Đối thoại” kích động lòng người Chương 30: Một cái chuyện xưa “cảm động” Chương 31: Ai trong đêm khuya “ép buộc người mù” Chương 32: Dập đầu ba cái, phải về nhà Chương 33: Có người “Xác chết vùng dậy” Chương 34: Khi gà con gặp gỡ sồ cúc (1) Chương 35: Khi gà con gặp gỡ sồ cúc (2) Chương 36: Khi gà con gặp gỡ sồ cúc (3) Chương 37: Cùng ngồi một chỗ, tâm tư khác nhau Chương 38: Châm pháp xuất thần nhập hóa Chương 39: Chú ý ! Không được bị sắc dụ ! Chương 40: Thiệt tình chân ý chúc phúc ngươi Chương 41: Đi thôi đi thôi, đi nhanh đi Chương 42: Không phải Trấn Nam Vương không thể thú Chương 43: Chần chần chừ chừ Chương 44: Phu thê hai người hai đầu việc Chương 45: Cải trang trà trộn vào thành Chương 46: Ta muốn tìm sao ! Chương 47: Chỉnh chết tham quan ! Chương 48: Vương phi cũng phải sống dựa vào lừa tiền Chương 49: Đại náo Đông Thấm Quốc Chương 50: Bước vào Đông Thấm Quốc tìm phu quân