settingsshare

Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái! Chương 17: Chương 17

Theo hẹn, nó đến công ty MZ để kí hợp đồng. Đi đường, nó đụng Tiêu Dương đang bị hỏng xe, bèn dắt đi sửa rồi cùng đến công ty, 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cô nhóc Dương càng ngày càng dễ thương muốn oánh >."
Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ