doc truyen toi cuong cuong bao yeu nghiet he thong tccbynht truyen chu ebook prc download full

Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống
Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống

Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống

Hoàn thành Convert 2095 Chương 573523 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

【 Tối Cường Yêu Nghiệt Hệ Thống, Tối Cường Cuồng Bạo Sát Lục 】

【 keng ~, chúc mừng chủ kí sinh mở ra Bát Môn Độn Giáp Chi Trận, Tịch Tượng, Night Guy 】

【 keng ~, chúc mừng chủ kí sinh mở ra Super Saiyan cấp chín 】

【 keng ~, chúc mừng chủ kí sinh, thu hoạch được Hancock Nữ Đế Triệu Hoán Tạp Phiến đạo cụ,... Konan, Hinata muội tử tạp phiến, Hằng Nga tiên tử, Nữ Oa Nương Nương 】

P/s: Hệ Thống sảng văn, treo đánh mọi xuẩn tài, cẩu tài, thiên tài, yêu tài, thần tài...: V... Một đường nhiệt huyết chiến đấu không nên bỏ qua trong tháng 5... =) )

Đẳng Cấp:

Đệ Nhất Bộ: Kiếm Đồ, Kiếm Giả, Kiếm Sư, Kiếm Linh, Kiếm Tôn, Kiếm Vương, Kiếm Thánh, Kiếm Thần.

Đệ Nhị Bộ: Luyện Hồn, Luyện Phách, Thần Anh, Độ Kiếp cảnh, Trảm Linh cảnh, Tam Tai cảnh, Cửu Nạn cảnh, Thần Vị cảnh.

Đệ Tam Bộ: Càn Khôn cảnh, Linh Quân cảnh, Hoàng Quân cảnh, Đế Quân cảnh, Chí Tôn cảnh, Vấn Đỉnh cảnh, Tạo Hóa cảnh, Phong Tiên cảnh.

Đạo Cảnh Thất Thập Nhị Biến: Huyền U cảnh, Chuyển Luân cảnh, Luân Hồi cảnh, Sinh Tử cảnh, Niết Bàn cảnh, Vũ Hóa cảnh, Hư Thần cản, Chân Tiên cảnh.

Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Thần Cách cảnh, Tiên Tôn chi cảnh, Tiên Quân chi cảnh, Kim Tiên chi cảnh, Tiên Thánh chi cảnh, Tiên Vương chi cảnh, Tiên Thần chi cảnh.

Bất Hủ cảnh, Đại La Kim Tiên cảnh, Địa Giai Thiên Tôn cảnh, Thiên Giai Thiên Tôn cảnh, Thần Giai Thiên Tôn cảnh, Đại Thiên Tôn cảnh

Sâm La cảnh, Vạn Tượng cảnh, Phản Hư cảnh, Luyện Nguyên cảnh, Vạn Cổ cảnh, Bất Tử cảnh, Nhân Quả cảnh, Trường Sinh cảnh, Thánh Nhân cảnh, Trảm Thi cảnh, Vạn Kiếp cảnh, Bất Diệt cảnh.

Tam Hồn cảnh, Thất Phách cảnh, Phân Thần cảnh, Ngự Hồn cảnh, Ngự Thiên cảnh, Ngự Thần cảnh, Ngự Thánh cảnh, Ngự Tiên cảnh.

Toái Hư cảnh, Toái Thiên cảnh, Toái Vương cảnh, Toái Tôn cảnh, Toái Thánh cảnh, Toái Thần cảnh, Toái Hoang cảnh, Toái Cổ cảnh, Toái Tiên cảnh.

Nguyên Cương Cảnh giới, Âm Dương cảnh giới, Thiên Nhân cảnh giới, Phong Hỏa Đại Kiếp, Thiên Địa Pháp Tướng, Nghịch Thiên Cải Mệnh, Thiên Nhân Ngũ Suy cảnh

[ truyen cua tui | Net ]

Hạ Vị Đạp Thiên cảnh, Thượng Vị Đạp Thiên cảnh, Thiên Phẩm Đạp Thiên cảnh, Thánh Phẩm Đạp Thiên cảnh, Đạp Đạo cảnh, Đạp Tiên cảnh, Đạp Càn cảnh, Siêu Thoát Cảnh

Hạ Vị Phá Giới Cảnh, Thượng Vị Phá Giới Cảnh, Thần Cấp Phá Giới Cảnh.

Thối Đạo Cảnh, Luyện Hư Cảnh, Giới Vương Cảnh (Linh Cấp Giới Vương Cảnh, Vương Cấp Giới Vương Cảnh, Thiên Cấp Giới Vương, Thánh Cấp Giới Vương, Đại Thánh Cấp Giới Vương, Hỗn Cấp Giới Vương, Thần Cấp Giới Vương, Tổ Cấp Giới Vương, Đại Giới Vương, Siêu Phàm Đại Giới Vương), Tiên Thần Cảnh (Chân Tôn Cảnh, Chân Vương Cảnh, Chân Thánh Cảnh, Chân Vực Cảnh, Chân Thiên Cảnh, Chân Hoàng Cảnh, Chân Tổ Cảnh, Chân Độn Cảnh).

Hạ Vị Vương Tọa cảnh, Thượng Vị Vương Tọa cảnh, Thiên Vị Vương Tọa cảnh, Tiên Vị Vương Tọa cảnh, Thánh Vị Vương Tọa cảnh, Thần Vị Vương Tọa cảnh, Tổ Vị Vương Tọa cảnh, Đại Vương Tọa cảnh, Chí Cao Vương Tọa cảnh, Chưởng Khống Vương Tọa cảnh.

Thánh Thần chi cảnh, Chủ Thần chi cảnh, Thiên Thần chi cảnh, Cổ Thần chi cảnh, Chí Cao Thần cảnh, Thần Tổ chi cảnh, Hư Vô Thần cảnh, Chu Thiên Thần cảnh, Hạo Thiên Thần cảnh, Tạo Hóa Thần cảnh.

Chương 1: Nhân sinh đệ nhất vang, xuyên việt Chương 2: Tiểu Vương 8 cao tử Chương 3: Thăng cấp Chương 4: Tiếng xấu rõ ràng Chương 5: Dạy dỗ nhiệm vụ Chương 6: Mộng thấy, lão thần tiên Chương 7: Hương Hương công chúa Chương 8: Đánh cho tàn phế Thái Tử, đi dạo kỹ viện Chương 9: Kim Hổ Vệ, vào cung diện thánh Chương 10: Tổn thương Thái Tử, hủy hôn ước Chương 11: Thú Liệp Đại Tái mở ra Chương 12: Phụng thiên làm việc Chương 13: Cấp một uy hiếp Chương 14: Thú Liệp Đại Tái, đệ 1 danh Chương 15: Dị tượng xuất thế Chương 16: Cung điện Chương 17: Thanh Nguyệt Kiếm Thánh, Thanh Nguyệt Kiếm Điển Chương 18: Một mình lịch luyện, Hổ Sa Bang Chương 19: Lịch luyện Chương 20: Tà Ưng Bang Chương 21: Trừng ác dương thiện Chương 22: Thương Nguyệt Thủy Thành Chương 23: Quái vật Chương 24: Kiếm Ý Chương 25: Chém giết 10 Kiếm Tôn Chương 26: Dưới ánh trăng, Quân Linh Thương Chương 27: Chiến Kiếm Vương Chương 28: Tu La Trảm Sát Chương 29: Mở ra, 5 Thải Thức Hải Chương 30: Kiếm Ý hình thức ban đầu, ông cháu luận bàn Chương 31: 9 tiêu đài, Kiếm Bảng mở ra Chương 32: Kiếm Trủng Giới, Ẩm Huyết Kiếm Chương 33: 9 trọng kiếm đài Chương 34: Cầm kiếm, giết chóc Chương 35: 9 trọng kiếm đài, thứ 3 tầng Chương 36: Minh Văn Trận Pháp Chương 37: Kham phá huyễn cảnh Chương 38: 9 trọng kiếm đài chi đỉnh Chương 39: Lôi đài phong thái, Thánh Lôi Thể chi uy Chương 40: Võ Hồn huyết mạch, một con Tiểu Tước Chương 41: Kiếm Ý tung hoành, thây nằm trăm vạn Chương 42: Kiếm Ma, Cổ Thái Nhất Chương 43: Hằng Cổ Kiếm Ma Quyết Chương 44: Vô biên vô tận hải dương Chương 45: Thay đổi triều đại trước giờ Chương 46: Thay đổi triều đại mở màn Chương 47: Mưa to, tàn sát Hoàng cung Chương 48: Kiếm hướng xuất thế, leo lên đường xá Chương 49: Đông Hải bên ngoài, thuyền hải tặc Chương 50: Tóc tím Konan, Linh Thương hoài nghi