doc truyen to thu kiep ttk truyen chu ebook prc download full

Tố Thủ Kiếp

Hoàn thành 60 Chương 4761 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Trung Nguyên Tứ Quân Tử Chương 2: Đoạn Hồn Bách Trượng Phong Chương 3: Liều Mình Báo Thù Cha Chương 4: Vũ Lâm Đệ Nhất Gia Chương 5: Thủy Tinh Kính - Ngọc Ngô Công Chương 6: Hồng Nhan Hoạ Thuỷ Chương 7: Trận Kiếm Thất Tinh Chương 8: Đường Lão Thái Thái Chương 9: Đường Lão Thái Thái (tiếp theo) Chương 10: Ba Mươi Năm Bí Mật Chương 11: Bàn Tay Trắng Xinh Xinh Chương 12: Ba Vị Hòa Thượng Thiếu Lâm Chương 13: Phơi Thây Băng Thất Chương 14: Mẹ Con Tình Nặng Chương 15: Mưa Gió Hầm Băng Chương 16: Còi Quỷ Giục Thây Ma Chương 17: Giao Phong Trên Mặt Nước Chương 18: Dạ Chiến Trong Rừng Hoang Chương 19: TayTrắng Lại Xuất Hiện Chương 20: Đã Có Chủ Trì Chương 21: Tố Nữ Báo Động Chương 22: Thực Giả Khó Phân Chương 23: Động Chế Thuốc Bí Mật Chương 24: Nhân Thuật Hiệp Tâm Chương 25: Nữ Ma Nát Hồn Vía Chương 26: Mẹ Chồng, Nàng Dâu Chương 27: Sự Bí Mật Trọng Đại Chương 28: Bày Mưu Định Kế Chương 29: Rủ Nhau Làm Bậy Chương 30: Hồi 30 Chương 31: Cái Bang Ngũ Lão Chương 32: Cao Thủ Giao Đấu Chương 33: Biện Luận Thắng Bại Chương 34: Đàn Rắn Cùng Bay Chương 35: Ma Già Pháp Vương Chương 36: Kinh Hồn Dục Đoạn Chương 37: Gỡ Mối Nghi Ngờ Chương 38: Mưa Gió Canh Trường Chương 39: Xả Thân Cứu Kỳ Hiệp Chương 40: Đường Tuyết Gian Nan Chương 41: Thạch Lao Chương 42: Tận Tụy Cứu Võ Lâm Chương 43: Vì Nghĩa Phận - Huy Quyền Can Thiệp Chương 44: Chính Khí Cứu Cao Tăng Chương 45: Thần Quyền Kinh Ác Quỷ - Tố Thủ Khiếp Cao Tăng Chương 46: Ngán Nỗi Chưởng Môn Mà Thù Địch - Buồn Thay Đồng Bọn Lại Can Qua Chương 47: Từ Ghen Hoá Ghét Thi Độc Kế - Do Oán Thành Thù Quét Võ Lâm Chương 48: Cờ Sai Một Thế - Kế Độc Vô Song Chương 49: Cờ Thua Một Nước Chương 50: Cố Nhịn Đau - Bày Khổ Nhục Kế