doc truyen tinh t truyen chu ebook prc download full

Tình

Hoàn thành 10 Chương 670 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hạ tuần tháng Giêng, Hàn gia cùng Vũ gia tổ chức đại hỉ. Tuy hai nhà có chút khác biệt, tỉ dụ như Hàn gia giàu hơn Vũ gia, Hàn lão gia từng là quan trong triều đình, còn Vũ gia lại chỉ là một võ đường nhỏ không mấy tiếng tăm. Hay như Vũ tiểu thư lớn lên trong gia đình có truyền thống võ thuật, về mấy ngón cầm kì thi họa không được vẹn toàn. Thế nhưng ai nấy đều thấy sự kết hợp này là khôn ngoan. Một văn một võ, con cháu mai sau nhất định rất có lợi.