doc truyen tinh thien tt truyen chu ebook prc download full

Tình Thiên

Hoàn thành 52 Chương 2541 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Dương Phụng Tiên Chương 2: "Kỳ tài" Cao Thọ Chương 3: Đối Mặt Chương 4: Bạch đạo ?! Hắc đạo ?! Chương 5: Thân Thế Bí Ẩn Chương 6: Bên Bờ Làm Nô Chương 7: Người Thượng Đẳng, Người Hạ Đẳng Chương 8: Hắc Bạch không cùng đường Chương 9: Tình Si Dại Chương 10: Hồ Ngôn Loạn Ngữ Hí Lộng Phi Yến Thiên Trang Chương 11: Người Chính Đạo ?! Chương 12: Cưỡng Dâm ?! Chương 13: Vô Ảnh Phi Tiên Chương 14: Tham Chương 15: Tử Chương 16: Hận Chương 17: Làm Việc Bí Ẩn Chương 18: Bị Lừa Chương 19: Sát Tử Kiếm Vương Chương 20: Là Tình Là Hận Chương 21: Tử Địa U Minh Chương 22: Bảo Kiếm Vô Minh Chương 23: Bóng Tử Thần Chương 24: Vạn Hoa Lâu Chương 25: Chung Mẫn Mẫn Chương 26: Mỹ Nhân Kế Chương 27: Đông Phương Vũ Chương 28: Đấu Trường Chương 29: Trò Chơi Ong Bướm Chương 30: Chương 30 Chương 31: Ve Sầu Thoát Xác Chương 32: Bóng Tình Chương 33: Minh Chủ Chương 34: Hận Tình Chương 35: Bóng Tối Dĩ Vãng Chương 36: Vuốt Râu Hùm Chương 37: Bóng Tối Phía Sau Chương 38: Đoạn Tuyệt Chương 39: Yêu Chương 40: Tình Đầu Là Tình Cuối Chương 41: Chương 41 Chương 42: Phản Bội Chương 43: Trên đỉnh Thiên Vân Sơn Chương 44: Muốn Trèo Lên Chương 45: Sụp Đổ Chương 46: Tình Thiên Chương 47: Lệ Tình Chương 48: Phân Rõ Trắng Đen Chương 49: Tri Kỷ Tri Âm Chương 50: Nhất Kiếm