doc truyen tinh phi dac y tpdy truyen chu ebook prc download full

Tình Phi Đắc Ý

Hoàn thành 84 Chương 2097 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Trèo tường đêm khuya Chương 2: Trong lúc rối loạn mất nụ hôn đầu tiên Chương 3: Mê loạn sau khi cầu hôn Chương 4: Đại bá đáng ghét Chương 5: Ta thích Liễu Liễu sư huynh Chương 6: Ngộ Không sư huynh cùng Tứ sư huynh Chương 7: Tình chú biến thái Chương 8: Phương pháp giải chú biến thái Chương 9: Liễu Liễu sư huynh vô dụng Chương 10: Bất ngờ tập kích Tiểu Bạt sư huynh Chương 11: Bị người bắt được Chương 12: Lại gặp Long Tại Thiên Chương 13: Yến tiệc kinh khủng Chương 14: Lại muốn chơi hôn, haiz! Chương 15: Vòng cổ tới chỗ mới Chương 16: Thân thể lớn lên thuộc về ai? Chương 17: Ai chải tóc cho ta? Chương 18: Kế trúng kế Chương 19: PP đẹp bị thương Chương 20: Lẻn vào khuê phòng của Điêu Điêu Tiểu Cửu Chương 21: Ai trêu cợt ai! Chương 22: Trên đầu chữ ‘sắc’ chính là một cây đao Chương 23: Mặt trời buổi sáng mà phơi nắng cái gì? Chương 24: Thoát khốn Chương 25: Ép cưới Chương 26: Ca ca mặt dây bầu cùng muội muội mặt bánh bao Chương 27: Thuốc xổ, xuân dược, mông hãn dược Chương 28: Đêm thứ nhất bỏ nhà trốn đi Chương 29: Ăn táo Chương 30: Ta gặp cảnh khốn cùng Chương 31: Lạc đường mất xe Chương 32: Xoay a xoay a xoay a xoay Chương 33: Đi săn cùng thê tử Chương 34: Con thỏ cũng điên cuồng Chương 35: Nướng chim Chương 36: Thiếu nữ hiếu khách Chương 37: Lại dùng Diệp chi che chắn Chương 38: Hoa đào chú Chương 39: Ta là Tiểu Nhất Nhật Chương 40: Đi ngang qua nhà trúc Chương 41: Thiếu nữ nơi đây Chương 42: Long (Rồng) Chương 43: Long quân thí nữ Chương 44: Điêu Điêu Tiểu Cửu đi đâu? Chương 45: Bốn vị Long nữ Chương 46: Rời đi Chương 47: Phương pháp ở lại Long phủ chỉ có một Chương 48: Long Chi Hưng Chương 49: Hoa gia tỷ muội Chương 50: Đại thẩm