doc truyen tinh nhan bi mat cua thieu tuong bao boi dung chay tnbmcttbbdc truyen chu ebook prc download full

Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Đang cập nhật 1054 Chương 823597 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

“Dưới tình huống bình thường, phụ nữ đều là thứ đồ dùng miễn phí cho đàn ông, có điều chỉ cần anh đồng ý với tôi năm việc, tôi sẽ đáp ứng.1gbF3kBMpZEE4bNgPS”

“Dĩ nhiên, bởi vì tôi cũng có năm việc phải làm.” Ánh mắt Dịch Giản hơi mông lung, hơi thở nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng: “Đó chính là, ngủ với cô, ngủ với cô, ngủ với cô, ngủ với cô... Và ngủ với cô!”

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Dám cắn tôi sao? (1)Chương 2: Dám cắn tôi sao? (2)Chương 3: Dám cắn tôi sao? (3)Chương 4: Dám cắn tôi sao? (4)Chương 5: Dám cắn tôi sao? (5)Chương 6: Dám cắn tôi sao? (6)Chương 7: Dám cắn tôi sao? (7)Chương 8: Dám cắn tôi sao? (8)Chương 9: Dám cắn tôi sao? (9)Chương 10: Dám cắn tôi sao? (10)Chương 11: Bị cô cắn lần thứ hai (1)Chương 12: Bị cô cắn lần thứ hai (2)Chương 13: Bị cô cắn lần thứ hai (3)Chương 14: Bị cô cắn lần thứ hai (4)Chương 15: Bị cô cắn lần thứ hai (5)Chương 16: Bị cô cắn lần thứ hai (6)Chương 17: Bị cô cắn lần thứ hai (7)Chương 18: Bị cô cắn lần thứ hai (8)Chương 19: Bị cô cắn lần thứ hai (9)Chương 20: Bị cô cắn lần thứ hai (10)Chương 21: Người phụ nữ này là của anh! (1)Chương 22: Người phụ nữ này là của anh! (2)Chương 23: Người phụ nữ này là của anh! (3)Chương 24: Người phụ nữ này là của anh! (4)Chương 25: Người phụ nữ này là của anh! (5)Chương 26: Người phụ nữ này là của anh! (6)Chương 27: Ngườiphụnữ này là của anh! (7)Chương 28: Người phụ nữ này là của anh! (8)Chương 29: Người phụ nữ này là của anh! (9)Chương 30: Ngườiphụnữ này là của anh! (10)Chương 31: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (1)Chương 32: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (2)Chương 33: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (3)Chương 34: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (4)Chương 35: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (5)Chương 36: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (6)Chương 37: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (7)Chương 38: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (8)Chương 39: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (9)Chương 40: Em là của tôi, đây là chứng cứ! (10)Chương 41: Tôi không hề nhận lầm người! (1)Chương 42: Tôi không hề nhận lầm người! (2)Chương 43: Tôi không hề nhận lầm người! (3)Chương 44: Tôi không hề nhận lầm người! (4)Chương 45: Tôi không hề nhận lầm người! (5)Chương 46: Tôi không hề nhận lầm người! (6)Chương 47: Tôi không hề nhận lầm người! (7)Chương 48: Tôi không hề nhận lầm người! (8)Chương 49: Tôi không hề nhận lầm người (9)Chương 50: Tôi không hề nhận lầm người (10)