truyen tinh ngu tn ebook prc download full

Tinh Ngự

Hoàn thành 683 Chương 5527 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thiên Phú Cự Linh (Thượng) Chương 1: Thiên Phú Cự Linh (Hạ) Chương 2: Tiến Nhập Thần Bí (Thượng) Chương 2: Tiến Nhập Thần Bí (Hạ). Chương 3: Tinh Diễn Tinh Chương (Thượng). Chương 3: Tinh Diễn Tinh Chương (Hạ). Chương 4: Kiếm Thai Ký Sinh (Thượng). Chương 4: Kiếm Thai Ký Sinh (Hạ). Chương 5: Mộng tưởng. Chương 6: Linh Kỹ Xuất Hiện. Chương 7: Kiếm Mang Chi Uy Chương 8: To Gan Lớn Mật Chương 9: Liệp Sát Đại Điển. Chương 10: Huyễn Tiên Vụ (Sương mê hoặc) Chương 11: Nguyên Tố Ma Thú Chương 12: Hồn Tinh Chương 13: Tiến Hóa! Nguyên Tố Cự Linh Chương 14: Khảo Giáo Chương 15: Kiếm Điển Chương 16: Tiết Vân Chương 17: Cầu Mua Chương 18: Luyện chế tinh chương Chương 19: Băng gia đại trưởng lão. Chương 20: Linh Kỹ Dung Hợp! Chương 1: Chỉ Một Chiêu! Rung động của Nguyên Tố Cự Linh Chương 2: Bái sư Chương 3: Thú Nhân Kinh Hiện Chương 4: Khai Đạo Chương 5: Lại Tới Đa Bảo Các Chương 6: Trắc Thí Rung Động Chương 7: Ba Tiêu Chuẩn Lớn. Chương 8: Câu Lạc Bộ Dong Binh. Chương 9: Hồ Ảnh Biến. Chương 10: Bắt Đầu Xung Đột.. Chương 11: Cung Phụng Các. Chương 12: Tinh Thiết Kiếm! Chương 13: Tiễn Tật! Hồng Ảnh! Chương 14: Đấu Giá Hội Bắt Đầu! Chương 15: Linh Vân Cương Chương 16: Thú Nhân Tái Hiện. Chương 17: Ước Định. Chương 18: Khảo Thí Cổ Quái. Chương 19: Tìm Kiếm Cùng Hiểu Lầm. Chương 20: Kinh Biến. Chương 21: Giết! Giết! Giết! Chương 22: Thần Lai Chi Trợ. Chương 23: Huyết Xích. Chương 24: Tuyệt Chiêu Tối Cường Tương Hiện! Chương 25: Chiến! Chiến! Chiến! Chương 1: Hỏa Hệ Thiên Hành Giả