doc truyen tieu sat tinh 2 tst2 truyen chu ebook prc download full

Tiểu Sát Tinh 2

Hoàn thành 131 Chương 5386 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Đoạn Trường châm Chương 2: Duyên ngàn dặm Chương 3: Chấn động giang hồ Chương 4: Thủ pháp tuyệt luân Chương 5: Ma Nữ đối diện Tiểu Sát Tinh Chương 6: Trái tim vẫn mềm Chương 7: Yêu phụ thọ nạn Chương 8: Tình nghĩa nữ ma đầu Chương 9: Đấu thần công Chương 10: Kỳ ngộ Chương 11: Rể đông sàng Chương 12: Trên đường sứ mạng Chương 13: Đồng cỏ hoang vu Chương 14: Bốn tên bịt mặt Chương 15: Ám khí Quỉ Kiến Sầu Chương 16: Cuộc diện xoay chiều Chương 17: Lòng người sâu hiểm Chương 18: Khẩu phật tâm xà Chương 19: Chuẩn bị hạ độc thủ Chương 20: Bình trà kịch độc Chương 21: Độc kế tiếp diễn Chương 22: Họa phúc vô môn Chương 23: Tiền hung hậu kiết Chương 24: Họa hổ bất thành Chương 25: Miệng lưỡi tài tình Chương 26: Uất khí xung thiên Chương 27: Rắn độc nọc vẫn độc Chương 28: Quỷ kế thần sầu Chương 29: Cực Hình Đường Chương 30: Trận luân đấu sinh tử Chương 31: Quyết tử Chương 32: Sa cơ Chương 33: Thủ đoạn hèn hạ Chương 34: Trời còn ngó lại Chương 35: Tội làm dạ chịu Chương 36: Cạo tóc tình lang trừ nợ Chương 37: Thoát hiểm Chương 38: Bằng hữu sinh tử chi giao Chương 39: Tiếng hú trong rừng già Chương 40: Mê Lâm kỳ trận Chương 41: Chọn mặt gửi vàng Chương 42: Tái đấu trận cuối cùng Chương 43: Trận quyết đấu sinh tử Chương 44: Cực kỳ nguy hiểm Chương 45: Khí tiết đại kỳ nhân Chương 46: Tiếp tục cuộc hành trình Chương 47: Cố nhân tao ngộ Chương 48: Mọi sự hiểu lầm tai hại Chương 49: Miệng lưỡi kẻ ác nhân Chương 50: Hoạ Phúc khôn lường