doc truyen tieu sat tinh 1 tst1 truyen chu ebook prc download full

Tiểu Sát Tinh 1

Hoàn thành 72 Chương 3741 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tai họa khôn lường Chương 2: Thử lửa trên đường đời Chương 3: Long Hổ Dị Cái Chương 4: Oan gia gặp nhau Chương 5: Bách tự chân kinh Chương 6: Đường đi Võ Đang Chương 7: Cuộc hẹn ước dưới thành Chương 8: Đường lối quanh co Chương 9: Cưỡng từ đoạt lý Chương 10: Kể rõ sự thể Chương 11: Tỷ Diệm Thần Ma Chương 12: Nước đoạn trường Chương 13: Chất độc tiêu hình Chương 14: m Dương Song Bối Chương 15: Lục Như Thần Châu Chương 16: Theo dõi muôn dặm Chương 17: Đa chỉ Thần Thâu Chương 18: Thông MinhHại Ta Chương 19: Cùng mang tai vạ Chương 20: May mắn thoát chết Chương 21: Thiên Cơ Liên Hoàn Chương 22: Tĩnh tu trăm ngày Chương 23: Mối họa tâm phúc Chương 24: Bên lề sinh tử Chương 25: Xả thân toàn nghĩa Chương 26: Vạn Gia Sinh Phật Chương 27: Báo động hàng ngàn dặm Chương 28: Đại hiển thần thông Chương 29: Hộ pháp vinh quang Chương 30: Được mất không thường Chương 31: Mài dao chuẩn bị Chương 32: Nghĩa thích quần hùng Chương 33: Kinh Môn Song Anh Chương 34: Vật cực tất phản Chương 35: Ngọc Tiêu Tiên Tử Chương 36: Ngũ Đài Song Hung Chương 37: Ma ảnh trùng trùng Chương 38: Võ Lăng Biệt Phủ Chương 39: Vạn Dương Sơn Chủ Chương 40: Nhẫn nhục chịu đựng Chương 41: Quái nhân đầu to Chương 42: Không định mà nên Chương 43: Rãi hạc nghìn năm Chương 44: Tình thiên nhất ma Chương 45: Phiêu Hương Bộ Pháp Chương 46: Lòng cha mẹ Chương 47: Tuyết Phong Sơn Chương 48: Hoài Viễn Sơn Trang Chương 49: Pháp thân biến thể Chương 50: Chúa của bách độc