doc truyen tieu ngao than dieu tntd ebook prc download full

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Hoàn thành 59 Chương 1062 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hoàng Dược Sư a: trung niên mỹ nam nha. Ta tới ta tới.

Dương Quá nha: thiếu niên mỹ nam nha. Đợi ta, đợi ta.

Đại Võ, Tiểu Võ: dung mạo cũng trát tuyệt nha. Ta thích, ta thích.

Gia Lục Tề: ôi chao, một cái tiểu vương gia nha. Có tiền, có tiền.

Hoắc Đô: hoàng tử một nước nha, hơi nham hiểm nhưng ta thích a.

Hỡi các mỹ nam trong thế giới Thần Điêu, đợi ta, ta đến đây.

Chương 1: Anh hùng yến (thượng) Chương 2: Anh hùng yến (Trung) Chương 3: Anh Hùng Yến (Hạ) Chương 4: Song kiếm hợp bích Chương 5: Cứu nguy “Loạn thạch trận” Chương 6: Kết bạn cùng Dương Quá Chương 7: Gặp lại Lục Vô Song Chương 8: Sư phụ đến (thượng) Chương 9: Sư phụ đến (hạ) Chương 10: Mộng Chương 11: Sư phụ là người rất “dễ” tha thứ lỗi lầm Chương 12: Quá trình học võ của Dương Quá Chương 13: Không được nói có Chương 14: Bị bắt cóc Chương 15: Sư huynh của tôi (thượng) Chương 16: Sư huynh của tôi (hạ) Chương 17: Công lao to lớn Chương 18: Đại doanh Mông Cổ Chương 19: Cứu hay không cứu Chương 20: Chuyện cũ của An Tử Chương 21: Kết quả bất ngờ Chương 22: Gian tình Chương 23: Cướp sắc không thành, bỏ trốn Chương 24: Tuyệt Tình cốc Chương 25: Nhật ký trưởng thành của tiểu Trình Anh (Thượng) Chương 26: Trâu già xuất hiện Chương 27: Lão ngoan đồng vs Phàn Nhất Ông Chương 28: Sao lại là ngươi? Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Nếu có điểm vô cùng Chương 32: Thần Điêu Chương 33: Chủ nhân của chủ nhân Chương 34: Kiếm mộ Chương 35: Trăng và sao Chương 36: Giao điểm Chương 37: Quyết định của Hoắc Đô (Thượng) Chương 38: Quyết định của Hoắc Đô (Hạ) Chương 39: Lửa hồng thanh sam Chương 40: Là sóng gió hay bình yên? Chương 41: Sự bình yên đáng sợ (Thượng) Chương 42: Sự bình yên đáng sợ (Hạ) Chương 43: Chỉ là những người qua đường Chương 44: Địa ngục hay là thiên đàng? Chương 45: Chương 45 Chương 46: Gặp lại Chương 47: Sóng gió bắt đầu Chương 48: Cái gọi là đại hội Cái Bang? Chương 49: Vô Trần đại sư mất tích Chương 50: Hạ sách hay thượng sách, kết quả mới quan trọng