doc truyen tieu ngao than dieu tntd truyen chu ebook prc download full

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Hoàn thành 59 Chương 3232 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hoàng Dược Sư a: trung niên mỹ nam nha. Ta tới ta tới.

Dương Quá nha: thiếu niên mỹ nam nha. Đợi ta, đợi ta.

Đại Võ, Tiểu Võ: dung mạo cũng trát tuyệt nha. Ta thích, ta thích.

Gia Lục Tề: ôi chao, một cái tiểu vương gia nha. Có tiền, có tiền.

Hoắc Đô: hoàng tử một nước nha, hơi nham hiểm nhưng ta thích a.

Hỡi các mỹ nam trong thế giới Thần Điêu, đợi ta, ta đến đây.

Chương 1: Anh hùng yến (thượng) Chương 2: Anh hùng yến (Trung) Chương 3: Anh Hùng Yến (Hạ) Chương 4: Song kiếm hợp bích Chương 5: Cứu nguy “Loạn thạch trận” Chương 6: Kết bạn cùng Dương Quá Chương 7: Gặp lại Lục Vô Song Chương 8: Sư phụ đến (thượng) Chương 9: Sư phụ đến (hạ) Chương 10: Mộng Chương 11: Sư phụ là người rất “dễ” tha thứ lỗi lầm Chương 12: Quá trình học võ của Dương Quá Chương 13: Không được nói có Chương 14: Bị bắt cóc Chương 15: Sư huynh của tôi (thượng) Chương 16: Sư huynh của tôi (hạ) Chương 17: Công lao to lớn Chương 18: Đại doanh Mông Cổ Chương 19: Cứu hay không cứu Chương 20: Chuyện cũ của An Tử Chương 21: Kết quả bất ngờ Chương 22: Gian tình Chương 23: Cướp sắc không thành, bỏ trốn Chương 24: Tuyệt Tình cốc Chương 25: Nhật ký trưởng thành của tiểu Trình Anh (Thượng) Chương 26: Trâu già xuất hiện Chương 27: Lão ngoan đồng vs Phàn Nhất Ông Chương 28: Sao lại là ngươi? Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Nếu có điểm vô cùng Chương 32: Thần Điêu Chương 33: Chủ nhân của chủ nhân Chương 34: Kiếm mộ Chương 35: Trăng và sao Chương 36: Giao điểm Chương 37: Quyết định của Hoắc Đô (Thượng) Chương 38: Quyết định của Hoắc Đô (Hạ) Chương 39: Lửa hồng thanh sam Chương 40: Là sóng gió hay bình yên? Chương 41: Sự bình yên đáng sợ (Thượng) Chương 42: Sự bình yên đáng sợ (Hạ) Chương 43: Chỉ là những người qua đường Chương 44: Địa ngục hay là thiên đàng? Chương 45: Chương 45 Chương 46: Gặp lại Chương 47: Sóng gió bắt đầu Chương 48: Cái gọi là đại hội Cái Bang? Chương 49: Vô Trần đại sư mất tích Chương 50: Hạ sách hay thượng sách, kết quả mới quan trọng