doc truyen tieu dien vuong gia lanh dam vuong phi tdvg ldvp tdvgldvp truyen chu ebook prc download full

Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi
Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi

Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi

Hoàn thành 46 Chương 4676 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: HÔN LỄ Chương 2: TA KHÔNG PHẢI LÃO BÀ CỦA NGƯƠI! Chương 3: TÂY NOÃN CÁC Chương 4: ĐỒNG GIƯỜNG CỘNG CHẨM Chương 5: LẠI MẶT Chương 6: HÀN PHONG Chương 7: BỆNH! Chương 8: TÂM! Chương 9: HOA TUYẾT YÊN Chương 10: THÁI HOÀNG THÁI HẬU Chương 11: NAM NHÂN NHƯ QUẦN ÁO Chương 12: TÂN NIÊN Chương 13: THẤT VƯƠNG PHI Chương 14: MỘT KHÚC CẦM ‘KINH’ THIÊN HẠ Chương 15: QUÀ! Chương 16: HẮN…. RẤT TỊCH MỊCH! Chương 17: CHỈ CẦN NƯƠNG TỬ Ở! VI PHU KHÔNG TỊCH MỊCH Chương 18: CỐ NHÂN Chương 19: PHÁT BỆNH Chương 20: NGUY CƠ Chương 21: NHỚ LẠI Chương 22: SINH THẦN Chương 23: LY! Chương 24: NÀNG..ĐI RỒI! Chương 25: NĂM NĂM Chương 26: VÂN TIẾU KHUYNH Chương 27: CHÚNG TA VỀ NHÀ ĐI! Chương 28: VƯƠNG PHI Chương 29: TA SẼ CÙNG NGƯƠI….MÃI MÃI… Chương 30: NAM VÂN ĐẾ Chương 31: PHIÊN NGOẠI 1 : KHÚC TƯƠNG TƯ Chương 32: BỊ THƯƠNG Chương 33: LỜI THẬT, TÂM THẬT Chương 34: NGƯƠI LÀ ĐẸP NHẤT Chương 35: PHIÊN NGOẠI 2 : THIÊN Ý TRÊU NGƯỜI Chương 36: MỘT CHỮ SI Chương 37: RƯỢU SAU LOẠN TÍNH Chương 38: ÂM MƯU DƯƠNG MƯU Chương 39: LIÊN HOÀN KẾ Chương 40: THỜI TIẾT THẬT LẠNH A!! Chương 41: PHIÊN NGOẠI 3 : NẮM LẤY HAY BUÔNG XUỐNG ( THƯỢNG) Chương 42: PHIÊN NGOẠI 4 : NẮM LẤY HAY BUÔNG TAY ( HẠ) Chương 43: CHƯƠNG KẾT – THIÊN HẠ NÀY, AI LẠI LÀ SI NHÂN?! (THƯỢNG) Chương 44: CHƯƠNG KẾT – THIÊN HẠ NÀY, AI LẠI LÀ SI NHÂN?! ( TRUNG) Chương 45: CHƯƠNG KẾT – THIÊN HẠ NÀY, AI LẠI LÀ SI NHÂN?! ( HẠ) Chương 46: VĨ THANH