doc truyen tiet giao tien tgt truyen chu ebook prc download full

Tiệt Giáo Tiên
Tiệt Giáo Tiên

Tiệt Giáo Tiên

Tác giả: Chân Na Đát Hương Cao Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: tangthuvien.vn

Đang cập nhật Convert 731 Chương 234568 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nhìn cho kĩ, là Trần Cửu Công chứ không phải Đặng Cửu Công.

Hả? Ngươi không biết Trần Cửu Công là ai?

Chính là diễn viên quần chúng bên trong diễn viên quần chúng trong (Phong Thần diễn nghĩa), ra trận độ dài khoảng "250 chữ" Triệu Công Minh môn hạ đệ tử - Trần Cửu Công.

Không giống với 1 số truyện Hồng Hoang khác, nvc trọng sinh thành đệ tử của Trần Công Minh khi Phong Thần đang diễn ra, sau đó Tiệt giáo bại ở Tru Tiên trận - chỉ còn lác đác vài đệ tử.

Hãy xem nvc đấu Thánh Nhân, tranh Khí Vận, từng bước phát triển Tiệt giáo trở nên mạnh mẽ.

ps1: bối cảnh Hồng Hoang nhưng truyện thiên hướng về phát triển tông môn.

ps2: tác giả có lồng lịch sử TQ vào cốt truyện: Doanh Chính, Hạng Vũ - Lưu Bang, Tào Tháo - Lưu Bị, ...

ps3: khúc đầu nvc up lvl hơi nhanh, khoảng chương ~400 tác giả mới giải thích.

ps4: khoảng chương 175 trở đi bắt đầu hay lên... (y)

Chương 1: Xuyên qua Phong Thần Chương 2: Lập kế hoạch Chương 3: Cầm Tào Bảo tru Dương Tiễn Chương 4: Tứ đại Kim Tiên truy Cửu Công Chương 5: Tao ngộ Cụ Lưu Tôn Chương 6: Đấu Nhiên Đăng Chương 7: Trước có Nhiên Đăng sau có Ngọc Đỉnh Chương 8: Ngọc Đỉnh tàn nhẫn Cửu Công hấp hối Chương 9: Thánh mẫu hiện Cửu Công thoát hiểm Chương 10: Quỳnh Tiêu Bích Tiêu Chương 11: Trên Kim Ngao đảo thấy Định Quang Tiên Chương 12: Hành hương Chương 13: Biểu diễn năng lực Xiển Tiệt chi tranh Chương 14:. Công minh thoại nguyên do Chương 15: Đại chiến sắp nổi lên Chương 16: Định Quang bản ý Chương 17: Trên đường đi gặp Tiểu la lỵ Chương 18: Long cung dự tiệc Chương 19: Muốn đến Thần châm thiết Chương 20: Long vương ý tốt Chương 21: Thông Thiên hạ giới Chương 22: Chuẩn Đề đi về đông sáu thánh nhân quả Chương 23: Tử Trúc Lâm Chương 24: Đại chiến sắp nổi lên Chương 25: Hai thánh gặp gỡ Nguyên Thủy vào trận Chương 26: Thông Thiên mắng Chuẩn Đề Chương 27: Công minh chi thương Chương 28: Cửu Công quy đảo Chương 29: Trên Kim Ngao Đảo Chương 30: Sinh tử toàn vì là Tiệt giáo Tiên Chương 31: Xiển giáo trên dưới tề chịu nhục Chương 32: Vạn Tiên Trận lên Chương 33: Chiến lên Chương 34: Rung động Lục Hồn Phiên Chương 35: Thần thông không kịp số trời Chương 36: Khốc liệt Chương 37: Cửu Công phát uy Chương 38: Tiệt giáo chi thương Chương 39: Lại không Tam Thanh Chương 40: Cửu Công gánh trọng trách Chương 41: Tiệt giáo hộ pháp Chương 42: Cửu Công thu đồ đệ Chương 43: Thu bảy quái Chương 44: Cửu Công tứ bảo cao minh cao giác Chương 45: Lại thu hai đồ Chương 46: Lại về Nga Mi Chương 47: Cửu Công xuống núi gặp Long Cát Chương 48: Tìm kim hà Chương 49: Đồng tử bế quan Chương 50: Luyện hóa linh dược Khổng Tuyên gặp nạn