doc truyen tien von thuan luong tvtl truyen chu ebook prc download full

Tiên Vốn Thuần Lương

Đang cập nhật 673 Chương 376798 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Tiên hiệp

Nguồn: TTV

Edit: Ladybjrd

Kim Phi Dao là một người có thuần linh căn nhưng lại là ngươi theo con đường tu thể duy nhất trong môn phái.

Đại bộ phận người có thuần linh căn sẽ lựa chọn con đường tu tiên bởi vì chân chính tu luyện tiên pháp thành đại đạo.

Cuối cùng Kim Phi Dao bằng con đường tu thể có thể leo lên đến đỉnh cao không? Mời các bạn đón đọc.

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Thiếu nữ tu thể Chương 2: Vô sỉ trưởng lão Chương 3: Tiểu thư theo ta về nhà đi Chương 4: Tổ phụ phẫn nộ Chương 5: Ma thi minh hỏa Chương 6: Minh hồ tiểu trụ Chương 7: Luyện hóa minh hỏa Chương 8: Mỹ nhân gặp nạn Chương 9: Cá chậu chim lồng Chương 10: Chiếm hết tiện nghi Chương 11: Lạc tiên đại thành Chương 12: Thiên hàng đại hung Chương 13: Hùng thiên khôn quyết tâm Chương 14: Nhìn theo Chương 15: Tất cả đều là thêm đầu Chương 16: Bách trùng cốc Chương 17: Bị nhân họa hại Chương 18: Nhân họa đắc phúc Chương 19: Toàn tiên môn Chương 20: Bốn mươi bốn viện Chương 21: Ta ở rác giới Chương 22: Đền tiền mau Chương 23: Song tháp sơn Chương 24: Ngươi chọc ta, ta đánh ngươi Chương 25: Dưỡng hồn thú Chương 26: Nói dối Chương 27: Chủ của dưỡng hồn thú Chương 28: Lén giao dịch Chương 29: Một đám đại biến thái Chương 30: Liệp sát thiết giáp quy Chương 31: Mỹ nhân mỹ nhân lâu Chương 32: Sinh tử chi giao Chương 33: Đạo hữu, ngươi đang làm cái gì? Chương 34: Nghe kinh viện Chương 35: Chúng ta muốn cãi nhau Chương 36: Năm trăm trúc cơ đan Chương 37: Tam bát tương thịt mặt Chương 38: Hoàng bùn than bạo mã cúc Chương 39: Mê cung nhện Chương 40: Âm mưu gì? Chương 41: Ma nhân khô quắt Chương 42: Lão mục đồng vui vẻ Chương 43: Thực không phải ta giết Chương 44: Mèo vờn chuột Chương 45: Kết đan hỏi tội Chương 46: Bán manh linh sủng Chương 47: Tráng sĩ, ngươi họ gì? Chương 48: Thấp kém thần cơ thủy Chương 49: Cảnh thiên huyễn bồn Chương 50: Cường đạo và kẻ lừa đảo