doc truyen tien vo dao ky tvdk truyen chu ebook prc download full

Tiên Võ Đạo Kỷ
Tiên Võ Đạo Kỷ

Tiên Võ Đạo Kỷ

Tác giả: Thao Thiết Cư Sĩ Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 153 Chương 11413 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chấp cổ chi đạo, dĩ ngự kim chi hữu, năng tri cổ thủy, thị vị đạo kỷ.

Xuân thu, chiến quốc, bách gia thuyết; chính tà, phật đạo, yêu ma truyện;

Giang hồ, miếu đường, phong mãn thiên;

Tiên tông, võ môn, ngoan nhân hành.

Phần đệm Quyển thứ nhất: Thần Châu Chi Thủy - Chương 01: Cố Lâm khách sạn Quyển thứ nhất: Thần Châu Chi Thủy - Chương 02: Thần Châu thế giới Quyển thứ nhất: Thần Châu Chi Thủy - Chương 03: Giết chó Quyển thứ nhất: Thần Châu Chi Thủy - Chương 04: Ca không phải Lăng Bổng Quyển thứ nhất: Thần Châu Chi Thủy - Chương 05: Thần tiên ngã Quyển thứ nhất: Thần Châu Chi Thủy - Chương 06: Tuệ Không Quyển thứ nhất: Thần Châu Chi Thủy - Chương 07: Tịch diệt Quyển thứ nhất: Thần Châu Chi Thủy - Chương 08: Hoa Lâu Quyển thứ nhất: Thần Châu Chi Thủy - Chương 09: Hắc Hổ Quyển thứ nhất: Thần Châu Chi Thủy - Chương 10: Mai nương Quyển thứ nhất: Thần Châu Chi Thủy - Chương 11: Nợ máu trả bằng máu Quyển thứ nhất: Thần Châu Chi Thủy - Chương 12: Biệt ly Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 1: Lương Châu chi văn Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 02: Ngũ Đoạn Hổ Trảo Công Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 03: Trù nghệ lôi đài Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 04: Hồng nhân Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 05: Huyết Đao môn Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 06: Luận võ (thượng) Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 07: Luận võ (hạ) Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 08: Xá Lợi nhập thể Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 09: Nguyên Linh Đan Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 10: Thiên tai Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 11: Nhân họa Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 12: Tiền sử Thần Châu Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 13: Văn hưng cùng võ hưng Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 14: Sửu Tiên Cô Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 15: Chui vào phủ nha Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 16: Con tin Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 17: Hố Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 18: Giết quan Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 19: Ác tha Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 20: Loạn đấu Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 21: Đuổi trốn Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 22: Tử chiến Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 23: Nhìn thấu thân phận Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 24: Minh Tâm Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 25: Đại dịch đạo Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 26: Vân Long tự Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 27: Viên Ngộ thiền sư Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 28: Kim Cương tự Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 29: Thần Châu tứ đại tự Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 30: Viên Minh Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 31: Ma Già Lặc Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 32: Thiền ngữ lôi âm Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 33: Chỉ điểm Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 34: Hồi báo Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 35: Chọn môn Quyển thứ hai: Nam Hạ Ba Thục - Chương 36: Phẩm cấp Quyển 2: Nam Hạ Ba Thục - Chương 37: Gia Manh