doc truyen tien so ts truyen chu ebook prc download full

Tiên Sở

Hoàn thành 140 Chương 10529 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Trích đoạn:

- Nương tử, xuân tiêu một khắc trị giá ngàn vàng, chúng ta không thể vì khách đến thăm mà mất đi cảm hứng.”

Bàn tay vừa lật, đưa hai chân nàng tách ra, phân thân bạo dĩnh, mạnh mẽ áp mạnh vào mật hồ trung của nàng!
Tiêu Vãn Tình không kịp phòng, giật mình nói:

- Không được…

Lời chưa dứt chỉ thấy hạ thể bị xé rách cảm giác đau nhức, đảo hút một ngụm lương khí, một vật cứng rắn đã hung mãnh xung nhập!

“Ô…” Nàng môi bị bịt kín, uốn cong người, song thủ cuồng loạn hung hãn đánh vào ngực hắn, lệ thủy đầm đìa.

Trong phút chốc vừa kinh vừa sợ, bi ai khổ sở và tuyệt vọng, tu luyện hai mươi năm ngọc nữ thiên tiên đại pháp nay đã bị hủy!

Sở Dịch mang theo khoái ý phục hận, vừa liếm nước mắt nàng vừa lãnh khốc nói:

- Nương tử khóc làm gì, đây không phải là lần đầu tiên, yên tâm, phu quân sẽ đối tốt với ngươi.

Ngón tay như phi đạn, nhanh chóng phong trụ toàn bộ kinh mạch toàn thân nàng, không quan tâm tới đại địch bên ngoài, cẩn thận nhấc đùi ngọc của nàng, thô bạo liên tục đưa vào, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc...

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Mở đầu (2) Chương 3: Nhân sinh nhược chích như sơ kiến Chương 4: Nhân sinh nhược chích như sơ kiến (2) Chương 5: Bỉ cực liên chi đương nhật nguyện Chương 6: Bỉ cực liên chi đương nhật nguyện (2) Chương 7: Ý khí tương kì cộng sinh tử Chương 8: Ý khí tương kì cộng sinh tử (2) Chương 9: Vũ giá hà do đáo tục gian Chương 10: Vũ giá hà do đáo tục gian (2) Chương 11: Phàn long phụ phượng đương hữu thì Chương 12: Lâu đầu khúc yến tiên nhân ngữ Chương 13: Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn Chương 14: Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn (2) Chương 15: Tà lân ngoan giáp hoạt tinh tiên Chương 16: Linh lung đầu tử an hồng đậu Chương 17: Linh lung đầu tử an hồng đậu (2) Chương 18 Chương 19: (Tt) Chương 20: Vũ y đạo sĩ thâu huyền phố Chương 21: Vũ y đạo sĩ thâu huyền phố (2) Chương 22 Chương 23: (Tt) Chương 24: Toan nghê mãnh thú thổ sàm tiên Chương 25: Toan nghê mãnh thú thổ sàm tiên (2) Chương 26: Bắc đẩu lan can nam đẩu tà Chương 27: Bắc đẩu lan can nam đẩu tà (2) Chương 28: Đông biên nhật xuất tây biên vũ Chương 29: Đông biên nhật xuất tây biên vũ (2) Chương 30: Thập diện mai phục Chương 31: Thập diện mai phục (2) Chương 32: Thùy dữ tranh phong Chương 33: Thùy dữ tranh phong (2) Chương 34: Thỉnh quân nhập úng Chương 35: Thỉnh quân nhập úng (2) Chương 36: Thai hóa dịch hình Chương 37: Thai hóa dịch hình (2) Chương 38: Tuyệt địa trùng sinh Chương 39: Tuyệt địa trùng sinh (2) Chương 40: Tuyệt địa trùng sinh (3) Chương 41: Long phiên hổ phù Chương 42: Long phiên hổ phù (2) Chương 43: Đồng quan cộng huyệt Chương 44: Đồng quan cộng huyệt (2) Chương 45: Đồng quan cộng huyệt (3) Chương 46: Tương tư hồng đậu Chương 47: Tương tư hồng đậu (2) Chương 48: Ăn miếng trả miếng Chương 49: Ăn miếng trả miếng (2) Chương 50: Tuyết Liên Hoa Khai