truyen tien so ts ebook prc download full

Tiên Sở

Hoàn thành 65 Chương 1070 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nhân sanh nhược chích như sơ kiến Chương 2: Bỉ cực liên chi đương nhật nguyện Chương 3: Ý khí tương kì cộng sinh tử Chương 4: Vũ giá hà do đáo tục gian Chương 5: Phàn long phụ phượng đương hữu thì Chương 6: Lâu đầu khúc yến tiên nhân ngữ Chương 7: Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn Chương 8: Tà lân ngoan giáp hoạt tinh tiên Chương 9: Linh lung đầu tử an hồng đậu Chương 10: Lục nhãn hồ sồ xuy ngọc địch Chương 11: Vũ y đạo sĩ thâu huyền phố Chương 12: Thụy khí đồng lô kim ngọc lưu Chương 13: Toan nghê mãnh thú thổ sàm tiên (Phần I) Chương 14: Bắc đẩu lan can nam đẩu tà Chương 15: Đông biên nhật xuất tây biên vũ (Phần đầu) Chương 16: Thập diện mai phục (Phần I) Chương 17: Thùy dữ tranh phong Chương 18: Chương thỉnh quân nhập úng Chương 19: Thai hóa dịch hình Chương 20: Tuyệt địa trùng sinh Chương 21: Long phiên hổ phù Chương 22: Đồng quan cộng huyệt Chương 23: Thoát thai hoán cốt Chương 24: Tương tư hồng đậu Chương 25: Ăn miếng trả miếng Chương 26: Tuyết Liên Hoa Khai Chương 27: Ái Hận Tình Cừu Chương 28: Tùng Tiền Dĩ Hậu Chương 29: Tử Vi đại đế Chương 30: Thất thập nhị biến (phần I) Chương 31: Phấn mặc đăng trường Chương 32: Tố Nữ chân kinh Chương 33: Phong bạo tiền tịch Chương 34: Khuynh quốc khuynh thành Chương 35: Tương kế tựu kế Chương 36: Từ Ân Tự tháp Chương 37: Chu tước thất túc Chương 38: Mạc hậu thiên sư Chương 39: Thiệt thương thần kiếm Chương 40: Liễu ám hoa minh Chương 41: Lộc lực đại tiên Chương 42: Trầm ngư lạc nhạn Chương 43: Ái hận nhất tuyến Chương 44: Thủy hỏa thần anh Chương 45: Tương nhu dĩ mạt Chương 46: Ma môn Thanh đế Chương 47: Ngũ hành bí phổ Chương 48: Nguyên tiêu đăng hội Chương 49: Sáp phí nan phi (Mọc cánh khó thoát) Chương 50: Đại nhạn chi minh