doc truyen tien quoc dai de full text tqdd truyen chu ebook prc download full

Tiên Quốc Đại Đế

Hoàn thành 1450 Chương 314633 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng khí thế của thiên triều mà quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ!

Một cường giả tu "Đế Vương chi đạo" buông xuống một thế giới có vô số Tiên môn, để cho một vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước đi đến địa vị ngang bằng với tất cả đại đỉnh cấp Tiên môn. Pháp tắc của Vương triều là: "Dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của Vương, dù sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của Vương!".

Thiên hạ chính thống chỉ có một, tất cả Tiên môn đều là tổ chức không hợp pháp!

Có thể xem là bộ hai của Trường Sinh Bất Tử.

Đọc Bản Convert truyện "Tiên Quốc Đại Đế"

Chương 1: Chín Sao Liên Tiếp, Thiên Môn Mở Ra! Chương 2: Diêm Xuyên Chương 3: Thủ Đoạn Chương 4: Thân Thế Kiếp Này Chương 5: Thiên Hạ Ngũ Tu Chương 6: Một Chữ ‘trấn’ Chương 7: Vũ Khí Không Thể Tưởng Tượng Chương 8: Cho Ngã Toàn Bộ Chương 9: Thu Nạp Long Mạch Chi Khí Chương 10: Lửa Đốt Núi Thúy Vân Chương 11: Kim Tháp Trấn Yêu Xà Chương 12: Ăn Yêu Thú Chương 13: Khách Không Mời Mà Tới Chương 14: Đấu Chữ Chương 15: Cưỡng Bức Làm Người Dẫn Đường Chương 16: Bất Động Minh Vương Ấn Chương 17: Vào Trận Chương 18: Hoàng Tuyền Ma Thỏ Chương 19: Kiếm Ấn (1+2) Chương 20: Hãm Hại Đinh Ngũ Cốc (1+2) Chương 21: Lồng Giam Tố Cầu (1+2) Chương 22: Tinh Khí Phân Thân Chương 23: Nhập Mộng Chương 24: Sói (1+2) Chương 25: Tỉnh Lại Trong Mộng (1) Chương 25: Tỉnh Lại Trong Mộng (2) Chương 26: Luyện Mộng Yểm, Tỉnh Lại (1+2+3) Chương 27: Tổ Chức Lại Quân Đoàn Chương 28: Chiến Đinh Ngũ Cốc Chương 29: Gieo Gió Gặp Bão Chương 30: Chém Giết Đinh Ngũ Cốc Chương 31: Phá Quân Tinh Chương 32: Diêm Vô Địch Chương 33: Diêm Xuyên Bảo Vệ Cháu Chương 34: Kiếm Pháp Của Diêm Xuyên Chương 35: Phá Trận Chương 36: Đại Diệu Thiên Sư Chương 37: Độ Kiếp Chương 38: Ý Chí Của Phá Quân Chương 39: Lấy Được Chương 40: Việc Hoàn Thành Lui Thân Chương 1: Toàn Diện Võ Trang Chương 2: Ngọc Đế Kiếm Chương 3: Mạnh Mẽ Xông Thẳng Vào Yến Kinh Chương 4: Các Thế Lực Của Yến Kinh Chương 5: Nỗi Nhục Của Yến Quốc Chương 6: Cho Phép Ngươi Giết Người Chương 7: Chiến Kiếm Chương 8: Đối Đầu Cao Thủ Khí Cảnh Chương 9: Ai Không Đầu Hàng, Giết!