doc truyen tien nghich tn truyen chu ebook prc download full

Chương 50: Tỷ Thí (4) Chương 51: Xuất Trận (1) Chương 52: Xuất Trận (2) Chương 53: Xuất Trận (3) Chương 54: Xuất Trận (4) Chương 55: Xuất Trận (5) Chương 56: Xuất Trận (6) Chương 57: Xuất Trận (7) Chương 58: Kết Thúc Chương 59: Chất Vấn Chương 60: Trưởng Lão Chương 61: Sư Tổ Chương 62: Lai Kiếp Chương 63: Cường thế Chương 64: Rời Phái Chương 65: Tang Môn Chương 66: 800 Phiếu Chương 67: Âm Mưu Chương 68: Trảm Sát + Chương 69: Khôi Lỗi Thuật Chương 70: Hồi Gia Chương 71: Lại 4 Năm Chương 72: Đoạt Cơ Pháp Chương 73: Thiên Thủy Thành Chương 74: Tai ương xì máu Chương 75: Tái ngộ cố nhân Chương 76: Phi kiếm cổ quái Chương 77: Tức Mặc Lã Nhân Chương 78: Đằng Gia Thành Chương 79: Tế luyện phi kiếm Chương 80: Huyết Luyện Pháp Chương 81: Đoạt cơ (1) Chương 82: Đoạt cơ (2) Chương 83: Đoạt cơ (3) Chương 84: Đoạt cơ (4) Chương 85: Đoạt cơ (5) Chương 86: Đống hoang tàn trong rừng Chương 87: Hoàng tuyền hàn đan Chương 88: Lam phu quái nhân Chương 89: Pháp bảo kinh nhân Chương 90: Sơ lộ dấu vết Chương 91: Cực âm linh lực Chương 92: Thi Âm tông (1) Chương 93: Thi Âm tông (2) Chương 94: Thi Âm tông (3) Chương 95: Tiến vào tông Chương 96: Lô đỉnh Chương 97: Đại biến Chương 98: Vực ngoại chiến trường Chương 99: Thạch châu biến Chương 100: Tế luyện vỏ kiếm

Tiên Nghịch

Hoàn thành 2088 Chương 832143 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: