doc truyen tien ma chi hon tmch ebook prc download full

Tiên Ma Chi Hồn

Hoàn thành 45 Chương 1653 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chúc các bạn đọc truyện vui.

Chương 1: Tinh Hoa Nhị Giới Chương 2: Thiên Vũ Môn Chương 3: Ngũ Hành Chi Lực Chương 4: Ngọc Băng Tâm Chương 5: Băng Thiên Tuyết Địa Chương 6: Băng Thiên Hồ Chương 7: Tuyết Liên cốc Chương 8: Băng Nhân Chương 9: Thu Phong Song Hiệp Chương 10: Hốt Phùng Giang Thượng Xuân Quy Yến Chương 11: Hà Nhân Chính Đắc Phong Đào Tiện Chương 12: Cuồng Phong Lạc Tận Thâm Hồng Sắc Chương 13: Cánh Thiêm Ba Lãng Hướng Nhân Gian Chương 14: Minh Triêu Ly Biệt Xuất Ngô Quan Chương 15: Duy Hữu Thùy Dương Quản Biệt Ly Chương 16: Thiên Trường Địa Cửu Vô Chung Tất Chương 17: Tiên Lữ Đồng Chu Vãn Cánh Di Chương 18: Nhân Lai Nhân Khứ Xướng Ca Hành Chương 19: Tứ Hải Bát Hoang Đồng Nhất Vân Chương 20: Toại Linh Đông Hải Biến Tang Điền Chương 21: Bất Kham Nhân Sự Nhật Tiêu Điều Chương 22: Lai Vãng Đình Tiền Hài Lạc Hoa Chương 23: Đạo Thị Vô Tình Hoàn Hữu Tình Chương 24: Nhược Vi Độc Túc Dương Mai Quán (Dương Mai Quán Khách Mình Ai Ngủ) Chương 25: Bạt Kiếm Dục Trảm Thả Phục Hưu (Rút Kiếm Toan Lia Nghĩ Lại Thôi) Chương 26: Vi Sương Thê Thê Đàm Sắc Hàn (Sương Mỏng Buốt Giá Chiếu Hoa Lạnh) Chương 27: Hạ Hữu Lục Thủy Chi Ba Lãng (Nước Trong Ngọn Sóng Lao Xao Gió Ngàn) Chương 28: Máu Chảy Thành Sông Chương 29: Tai Kiếp Nhân Gian Chương 30: Dù Huynh Có Là Đại Ác Ma ... Chương 31: Tranh Đoạt Đại Mỹ Nhân Chương 32: Bia Miệng Chương 33: Chỉ Mành Treo Chuông Đồng Chương 34: Trai Anh Hùng Gái Thuyền Quyên Chương 35: Xa Luân Chiến Chương 36: Lạc Hoa Hữu Ý - Lưu Thủy Vô Tình Chương 37: Lại Vào Quan Nội Chương 38: Trả Thù Chương 39: Địa Ngục Âm Băng Chương 40: Quỷ Dị Chương 41: Bi Thương Chương 42: Tàn Độc Chương 43: Tòng Chương 44: Động Lòng Chương 45: Chương Kết