doc truyen tien ma chi hon tmch truyen chu ebook prc download full

Tiên Ma Chi Hồn

Hoàn thành 45 Chương 4119 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chúc các bạn đọc truyện vui.

Chương 1: Tinh Hoa Nhị Giới Chương 2: Thiên Vũ Môn Chương 3: Ngũ Hành Chi Lực Chương 4: Ngọc Băng Tâm Chương 5: Băng Thiên Tuyết Địa Chương 6: Băng Thiên Hồ Chương 7: Tuyết Liên cốc Chương 8: Băng Nhân Chương 9: Thu Phong Song Hiệp Chương 10: Hốt Phùng Giang Thượng Xuân Quy Yến Chương 11: Hà Nhân Chính Đắc Phong Đào Tiện Chương 12: Cuồng Phong Lạc Tận Thâm Hồng Sắc Chương 13: Cánh Thiêm Ba Lãng Hướng Nhân Gian Chương 14: Minh Triêu Ly Biệt Xuất Ngô Quan Chương 15: Duy Hữu Thùy Dương Quản Biệt Ly Chương 16: Thiên Trường Địa Cửu Vô Chung Tất Chương 17: Tiên Lữ Đồng Chu Vãn Cánh Di Chương 18: Nhân Lai Nhân Khứ Xướng Ca Hành Chương 19: Tứ Hải Bát Hoang Đồng Nhất Vân Chương 20: Toại Linh Đông Hải Biến Tang Điền Chương 21: Bất Kham Nhân Sự Nhật Tiêu Điều Chương 22: Lai Vãng Đình Tiền Hài Lạc Hoa Chương 23: Đạo Thị Vô Tình Hoàn Hữu Tình Chương 24: Nhược Vi Độc Túc Dương Mai Quán (Dương Mai Quán Khách Mình Ai Ngủ) Chương 25: Bạt Kiếm Dục Trảm Thả Phục Hưu (Rút Kiếm Toan Lia Nghĩ Lại Thôi) Chương 26: Vi Sương Thê Thê Đàm Sắc Hàn (Sương Mỏng Buốt Giá Chiếu Hoa Lạnh) Chương 27: Hạ Hữu Lục Thủy Chi Ba Lãng (Nước Trong Ngọn Sóng Lao Xao Gió Ngàn) Chương 28: Máu Chảy Thành Sông Chương 29: Tai Kiếp Nhân Gian Chương 30: Dù Huynh Có Là Đại Ác Ma ... Chương 31: Tranh Đoạt Đại Mỹ Nhân Chương 32: Bia Miệng Chương 33: Chỉ Mành Treo Chuông Đồng Chương 34: Trai Anh Hùng Gái Thuyền Quyên Chương 35: Xa Luân Chiến Chương 36: Lạc Hoa Hữu Ý - Lưu Thủy Vô Tình Chương 37: Lại Vào Quan Nội Chương 38: Trả Thù Chương 39: Địa Ngục Âm Băng Chương 40: Quỷ Dị Chương 41: Bi Thương Chương 42: Tàn Độc Chương 43: Tòng Chương 44: Động Lòng Chương 45: Chương Kết