doc truyen tien lo man man tlmm truyen chu ebook prc download full

Tiên Lộ Mạn Mạn
Tiên Lộ Mạn Mạn

Tiên Lộ Mạn Mạn

Tác giả: Lão Lương Đầu Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 1266 Chương 55428 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tiên Lộ Mạn Mạn (lai rai) - Con đường tu tiên chậm rãi

Tu Chân giới đệ nhất đại môn phái Thiên Hành Tông đại điện, chưởng môn nhân chính tại mắng mọe: "Móa, Thiên linh căn năm trăm năm liền phi thăng Tiên giới, đối với môn phái có cái rắm dùng! Ta muốn là giống Lương Viễn tên vương bát đản kia, kém cỏi nhất linh căn để Nguyên Anh kỳ đều phải tu mấy vạn năm!"

Mười vạn năm sau. Thiên Hành Tông đại điện, chúng đại chưởng môn nhân lệ rơi đầy mặt: "Các vị Tiên giới tổ sư gia, các ngươi đều xuất hiển linh đi, để tên vương bát đản kia Lương Viễn sớm một chút phi thăng Tiên giới, hắn đều khi dễ chúng ta mấy chục vạn năm a..."

Trăm vạn năm sau. Một cái tiểu đống đất, phía dưới đồng loạt quỳ bảy cái lão đạo.

"Chúng ta Thất Đại Phái đồ vật ngài coi trọng cái gì tùy tiện cầm, quỳ cầu, ngài liền phi thăng đi!"

Đống đất bên trên, Lương Viễn: "Không a, Tu Chân giới ta còn không có ngốc đủ đâu! Lại nói, các ngươi Thất Đại Phái túi mà so mặt còn kiết nát, có thể có thứ gì tốt!"

Bảy cái lão đạo nước mũi một thanh nước mắt một thanh: "Có thứ gì tốt còn có thể khiêng đến ngươi cái lão Vương... Lão nhân gia người nhớ thương a!"

"Ai, các ngươi cũng nhìn thấy, ta mỗi ngày trang bức, liền là ngóng trông bị sét đánh, nhưng cái thiên kiếp này liền là không tới. Các ngươi không hiểu, ta so với các ngươi đắng a!" Lương Viễn gương mặt khổ đại cừu thâm.

Dưới đống đất thì một mảnh tiếng khóc.

5 chương truyện mới nhất

Chương 01: Chuyển thế trùng sinh Chương 02: Nha đầu đáng yêu Chương 03: Nha đầu tâm Chương 04: Bắc Minh huyền công Chương 05: Bắt đầu tu luyện Chương 06: Tu luyện củi mục Chương 07: Năng lượng thần bí Chương 08: Chân khí vòng xoáy Chương 09: Huyền công sơ thành Chương 10: Bí ẩn chưa có lời đáp Chương 11: Tiểu thí thân thủ Chương 12: Niềm vui ngoài ý muốn Chương 13: Nát miệng A Khải Chương 14: Phúc họa tương y Chương 15: Nha đầu si tình Chương 16: Ta vì khanh cuồng Chương 17: Vui vẻ hòa thuận Chương 18: Chuyện cũ trước kia Chương 19: Cái gì gọi là thiên tài Chương 20: Sợ bóng sợ gió 1 trận Chương 21: Ngoài ý muốn tình hình nguy hiểm Chương 22: Nhi nữ tình trường Chương 23: Tứ trọng đỉnh phong Chương 24: Dự định mới Chương 25: Thanh Dương tiểu trấn Chương 26: Sơ thức nguyên lực Chương 27: Sở gia đại thiếu Chương 28: Thanh Dương lục địa Chương 29: Thí nghiệm thất bại Chương 30: Hút khô ép tận Chương 31: Trong cái được và mất Chương 32: Kiến thiết cao trào Chương 33: Nhàn nhã thời gian Chương 34: Nguy cơ sơ hiện Chương 35: Nguy cơ đến Chương 36: Vô địch nha đầu Chương 37: Ngũ trọng hậu kỳ Chương 38: Ngự Phong Huyền Ưng Chương 39: Bên trong truy sát Chương 40: Vạn dặm đào vong Chương 41: Cao nhai thạch bích Chương 42: Cửa hang kinh hồn Chương 43: 16 trọng mãn Chương 44: Nha đầu sơ chiến Chương 45: Nha đầu uy vũ Chương 46: Nha đầu Ô Long Chương 47: Thèm Miêu nha đầu Chương 48: Chuyện đã xảy ra Chương 49: Tranh thủ lúc rảnh rỗi Chương 50: 1 đường Bắc hành