doc truyen tien khu ky tkk truyen chu ebook prc download full

Tiên Khư Kỷ
Tiên Khư Kỷ

Tiên Khư Kỷ

Tác giả: Tống Từ Chuyên Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 86 Chương 8336 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Vô luận tốc độ nhanh bao nhiêu đều nhất định sẽ có sơ hở, tốc độ càng nhanh, sơ hở càng lớn, chỉ cần ta nguyện ý, thế gian sở hữu tốc độ trong mắt ta đều muốn thả chậm gấp trăm lần!

Chỉ vì tuế nguyệt, tựu trong mắt của ta!

...

Một lòng hướng tới tu tiên trường sinh thiếu niên, bước vào tiên đồ, từng bước một tiếu ngạo Tu Chân giới, tung hoành trong tam giới!

5 chương truyện mới nhất

Chương 01: Không biết kiếm thuật Kiếm Môn đại sư huynh Chương 02: Tiên duyên đã đến Chương 03: Ra tay chỉ dùng một chiêu Chương 04: Hắn chỉ là chưa từng có người tỷ thí Chương 05: Ý niệm thông đạt, ân oán rõ ràng Chương 06: Đi vào Thanh Vân Chương 07: Sơ đạp tiên đồ Chương 08: Tự hành sinh tồn Chương 09: Săn bắn cùng phản giết Chương 10: Ám sinh điểm khả nghi Chương 11: Yêu đan chi lực Chương 12: Sai sót ngẫu nhiên Chương 13: Không có trường đầu óc Chương 14: Nhất niệm chi thiện Chương 15: Thần kỳ túi thơm Chương 16: Chiến yêu mãng Chương 17: Thu hoạch lớn Chương 18: Khách không mời mà đến Chương 19: Tiễn ngươi về Tây thiên Chương 20: Hai lựa chọn Chương 21: Một kiếm cuộc chiến Chương 22: Ngưng Khí bốn tầng Chương 23: Trân Bảo Các Chương 24: Phù bảo Chương 25: Kích đấu Chương 26: Người này giữ lại không được Chương 27: Liền giết hai người Chương 28: Phong Lôi đài Chương 29: Linh Lung Các Chương 30: Chu Trạch Chương 31: Hàn Đạt tâm ma Chương 32: Mọi người đều đi, sao không cho ta Triệu An Chương 33: Nặc Tức Thuật Chương 34: Mưu đồ bí mật Chương 35: Xông đài Chương 36: Huyết sắc sơ hiện Chương 37: Vô độc bất trượng phu Chương 38: Phẫn nộ Triệu An Chương 39: Lấy làm của mình Chương 40: Tô sư huynh, cho ta hộ pháp! Chương 41: Ai như vậy có loại Chương 42: Sinh Tử Phong Vân Lôi Chương 43: Huynh đệ của ta cũng bị người đánh chết Chương 44: Hoàng Vân Doãn Phi Chương 45: Một ngón tay giết người Chương 46: Doãn Phi mời Chương 47: Đoạt đích chi tranh Chương 48: Lưu ngươi không được Chương 49: Tiễn pháp so nhân phẩm tốt Chương 50: Thanh Vân đổi thiên