doc truyen tien hoa dai dao thdd truyen chu ebook prc download full

Tiên Hỏa Đại Đạo
Tiên Hỏa Đại Đạo
Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Tiên Hỏa Đại Đạo

Tác giả: Thất Thế Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 74 Chương 7699 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Kỳ huyễn tu chân

Một đời Đan Thánh ở thành Tiên trên đường gặp phải vây công, cùng địch nhân ngọc đá cùng vỡ, hồn phách mang theo vô thượng Tiên hỏa trọng sinh về trăm năm trước Chu đô đệ nhất quần áo lụa là Nhậm Hoàng trên người, mang theo các loại tiên nữ la lỵ, bắt đầu giả heo ăn thịt hổ đăng Tiên chi lộ.

Ta cầm một kiếm, chưởng Tiên hỏa, lại lên thương khung, vĩnh hằng bất diệt.

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Chu đô tam phế Chương 2: Đường Càn tham tiền Chương 3: Thiên địa kỳ thư Chương 4: Thần Uy Các Chương 5: Đông Lưu Kiếm Chương 6: Nhâm thiếu gia kiếm Chương 7: Sâm La quỷ khí Chương 8: Càn quấy Chương 9: Gặp đánh cược nhất định thắng Chương 10: Phá Quân Hầu Mục Xuyên Tông Chương 11: Kiếm kinh bát phương Chương 12: Đánh cuộc Chương 13: Kiêu Hoàng thiết kỵ doanh Chương 14: Kiêu Hoàng doanh vs Lăng Phong vệ Chương 15: Đại thắng mà về Chương 16: Đòi nợ Chương 17: Cửu Luật Thần Ngọc tin tức Chương 18: Huyết khí vòng xoáy Chương 19: Khu trừ quỷ khí Chương 20: Khẩu chiến bầy Nho Chương 21: Kỳ môn Bát Quái Trận Chương 22: Tam phế xông Đăng Thiên Chương 23: Đánh cho một trận Chương 24: Đông Lưu Kiếm Pháp Chương 25: Dao Nguyệt Ly tới Chương 26: Thẹn quá thành giận Tô Triệt Chương 27: Đối chọi gay gắt Chương 28: Thánh tử Trầm Ngọc Chương 29: Thanh Linh thần giới Chương 30: Sâm La quỷ tử Chương 31: Thần Uy Các bồi thường Chương 32: Từng người mang ý xấu riêng Chương 33: Tiên hỏa chi thuật Chương 34: Giận dữ Nhậm Quân Thiên Chương 35: Sóng ngầm mãnh liệt Chương 36: Kiêu Hoàng doanh chiêu mộ Chương 37: Chiêu mộ khảo thí Chương 38: Hình người yêu thú Chương 39: Doanh Sương giá lâm Chương 40: Bắt hắn cho ta ném ra ngoài Chương 41: Giương cung bạt kiếm Chương 42: Thánh tử tới Chương 43: Mượn lực đả lực Chương 44: Khiêu chiến Chương 45: Mộ Dung truyền nhân Chương 46: Bàn xong Chương 47: Cấu tạo tiểu thế giới Chương 48: Thánh Linh Chương 49: Ta tên Đan Thanh Tử Chương 50: Đều coi thường