doc truyen tien hac than kim thtk ebook prc download full

Tiên Hạc Thần Kim

Hoàn thành 117 Chương 1649 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Rừng mai đoạt báu vật Chương 2: Quy Nguyên mật tập Chương 3: Bên nấm mộ cô đơn Chương 4: Sóng tình rung động lòng nhi nữ Chương 5: Thám hiểm trong thủy động Chương 6: Cuộc cướp giật táo bạo Chương 7: Xà Tào dùng thuật riêng chữa bệnh Chương 8: Lập kế tìm ẩn sĩ Phan Dương hồ Chương 9: Tìm Ngư Ẩn, Huyền Thanh phá tượng đá Chương 10: Bạch Vân Phi dùng phép Ngũ Hành cứu bệnh Chương 11: Chạy khắp Quan Sơn, Quân Vũ tìm sư muội Chương 12: Ác tăng đền tội Chương 13: Đôi bạn sơ giao Chương 14: Thông Linh thiền sư tiết lộ việc kín của sư môn Chương 15: Cuộc giác ngộ lạ lùng trên thạch động Chương 16: Đêm khuya Mã Quân Vũ sát địch ở đỉnh Hoang Sơn Chương 17: Kỳ Sơn tử chiến Hộ pháp La Hán Chương 18: Mã Quân Vũ được ăn Tuyết Sâm quả Chương 19: Ngọc Tiêu Tiên Tử Chương 20: Dùng công lực chữa bệnh Chương 21: Cuộc tiếp khách bằng chưởng lực Chương 22: Trúng Âm Hàn chưởng Bạch Vân Phi thụ thương Chương 23: Gặp lão quái, Tô Hùng thụ huấn Chương 24: Khô Phật Linh Không lâm nạn Chương 25: Đệ tử tranh tài ra tay hạ thủ thầy Chương 26: Ngọc Tiêu Tiên Tử náo Tam Nguyên cung Chương 27: Lý Thanh Loan sầu nhớ Chương 28: Tam Thanh quan chủ lực chiến nữ ma đầu Chương 29: Tô Hùng đem tài chữa bệnh Thanh Loan Chương 30: Hao mòn công lực cứu đệ tử Côn Luân Chương 31: Oanh yến tương phùng Chương 32: Lâm Ngọc Bích sa vào lưới tình Chương 33: Bạch Vân Phi truy tìm tung tích đạo nhân Chương 34: Thạch thất kết nghĩa nghiệt duyên Chương 35: Sợ phái quy nghiêm trị , Đêm khuya bỏ chạy Chương 36: Nặng tình yêu dù bạc bẽo Chương 37: Mã Quân Vũ bị khép tội thất lễ Chương 38: Gái đẹp trên du thuyền Chương 39: Huyết chiến trên Vạn Phật Đỉnh Chương 40: Thiên Long bang cao thủ vũ lộng thần oai Chương 41: Vương Hàn Tương đơn chưởng trấn Nga Mi Chương 42: Đại náo Vạn Phật tự Chương 43: Phục Hổ sơn thục nữ lâm nạn Chương 44: Tô Bằng Hải phục kích Phục Hổ lĩnh Chương 45: Bạch Vân Phi phá Tứ Tượng trận Chương 46: Cự cường địch nguyện gia kết liên minh Chương 47: Sử Thiên Cảnh bị ép nhập Thiên Long bang Chương 48: Hiện uy phong đoạt linh quy trước quần hùng Chương 49: Dùng diệu kế bắt linh quy Chương 50: Võ công quỷ quyệt chế phục quần hùng