doc truyen tien hac than kim thtk truyen chu ebook prc download full

Tiên Hạc Thần Kim

Hoàn thành 117 Chương 4654 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Rừng mai đoạt báu vật Chương 2: Quy Nguyên mật tập Chương 3: Bên nấm mộ cô đơn Chương 4: Sóng tình rung động lòng nhi nữ Chương 5: Thám hiểm trong thủy động Chương 6: Cuộc cướp giật táo bạo Chương 7: Xà Tào dùng thuật riêng chữa bệnh Chương 8: Lập kế tìm ẩn sĩ Phan Dương hồ Chương 9: Tìm Ngư Ẩn, Huyền Thanh phá tượng đá Chương 10: Bạch Vân Phi dùng phép Ngũ Hành cứu bệnh Chương 11: Chạy khắp Quan Sơn, Quân Vũ tìm sư muội Chương 12: Ác tăng đền tội Chương 13: Đôi bạn sơ giao Chương 14: Thông Linh thiền sư tiết lộ việc kín của sư môn Chương 15: Cuộc giác ngộ lạ lùng trên thạch động Chương 16: Đêm khuya Mã Quân Vũ sát địch ở đỉnh Hoang Sơn Chương 17: Kỳ Sơn tử chiến Hộ pháp La Hán Chương 18: Mã Quân Vũ được ăn Tuyết Sâm quả Chương 19: Ngọc Tiêu Tiên Tử Chương 20: Dùng công lực chữa bệnh Chương 21: Cuộc tiếp khách bằng chưởng lực Chương 22: Trúng Âm Hàn chưởng Bạch Vân Phi thụ thương Chương 23: Gặp lão quái, Tô Hùng thụ huấn Chương 24: Khô Phật Linh Không lâm nạn Chương 25: Đệ tử tranh tài ra tay hạ thủ thầy Chương 26: Ngọc Tiêu Tiên Tử náo Tam Nguyên cung Chương 27: Lý Thanh Loan sầu nhớ Chương 28: Tam Thanh quan chủ lực chiến nữ ma đầu Chương 29: Tô Hùng đem tài chữa bệnh Thanh Loan Chương 30: Hao mòn công lực cứu đệ tử Côn Luân Chương 31: Oanh yến tương phùng Chương 32: Lâm Ngọc Bích sa vào lưới tình Chương 33: Bạch Vân Phi truy tìm tung tích đạo nhân Chương 34: Thạch thất kết nghĩa nghiệt duyên Chương 35: Sợ phái quy nghiêm trị , Đêm khuya bỏ chạy Chương 36: Nặng tình yêu dù bạc bẽo Chương 37: Mã Quân Vũ bị khép tội thất lễ Chương 38: Gái đẹp trên du thuyền Chương 39: Huyết chiến trên Vạn Phật Đỉnh Chương 40: Thiên Long bang cao thủ vũ lộng thần oai Chương 41: Vương Hàn Tương đơn chưởng trấn Nga Mi Chương 42: Đại náo Vạn Phật tự Chương 43: Phục Hổ sơn thục nữ lâm nạn Chương 44: Tô Bằng Hải phục kích Phục Hổ lĩnh Chương 45: Bạch Vân Phi phá Tứ Tượng trận Chương 46: Cự cường địch nguyện gia kết liên minh Chương 47: Sử Thiên Cảnh bị ép nhập Thiên Long bang Chương 48: Hiện uy phong đoạt linh quy trước quần hùng Chương 49: Dùng diệu kế bắt linh quy Chương 50: Võ công quỷ quyệt chế phục quần hùng