doc truyen tien co bao kiem tcbk truyen chu ebook prc download full

Tiên Cô Bảo Kiếm

Hoàn thành 54 Chương 4173 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Cố sự trong quán đêm Chương 2: Hắc Hổ Thần Chương 3: Cố sự Tiên Cô kiếm Chương 4: Bảo kiếm tặng quân tử Chương 5: Độ thuyền quá giang ngộ giai nhân Chương 6: Lam Y thiếu niên Chương 7: Bức thư tẩm độc Chương 8: Một kiếm vì ân sư Chương 9: Huyền Y thiếu nữ Chương 10: Cứu người mang họa Chương 11: Truy tầm dấu vết Huyền Y nữ Chương 12: Hai lần thâm nhập hoang viện Chương 13: Bí ẩn trong trang viện Chương 14: Tứ tiểu nữ tỳ Chương 15: Bên thủy tạ đơn thủ hạ quần nữ Chương 16: Quái Y Bốc Kim Thiết Khẩu Chương 17: Tây Giáp Ất Mộc thoát nạn đồ Chương 18: Kim Hình chưởng kỳ tính giải độc Chương 19: Cuộc hội ngộ Thiên Hoa sơn trang Chương 20: Những bức thư mời giả mạo Chương 21: Lột mặt nạ Lang Sơn Nhất Bái Chương 22: Những bức thư mời thật Chương 23: Lập mưu bắt gian tế Chương 24: Lần theo vết địch Chương 25: Thái Hồ quân miếu gặp ác tăng Chương 26: Quần đấu bên miếu hoang Chương 27: Đoạt Mệnh Bà Tử Chương 28: Bát Nhã thiền công Chương 29: Diệu kế quân sư Chương 30: Viện binh Chương 31: Tổng hộ pháp Chương 32: Minh chủ thoát hiểm Chương 33: Ba lần gãy kiếm Chương 34: Quy Vân trang Chương 35: Kết nghĩa tỷ đệ Chương 36: Lôi Đường cựu uyển Chương 38: Điệu hổ ly sơn Chương 39: Mất tích Chương 40: Tính mệnh kịch nguy Chương 41: Thất Bát nhị công Chương 42: Lên Tuyết Sơn Chương 43: Nửa đường bị chặn Chương 44: Trong họa gặp phúc Chương 45: Vô Lượng kiếm phái Chương 46: Đơn kiếm phá trận Chương 47: Thi triển thần lực Chương 48: Biến cố Tuyết Sơn Chương 49: Thiên Địa đại hội Chương 50: Thiên Địa giáo Chương 51: Bản lĩnh Tổng hộ pháp