doc truyen tien co bao kiem tcbk ebook prc download full

Tiên Cô Bảo Kiếm

Hoàn thành 54 Chương 1707 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Cố sự trong quán đêm Chương 2: Hắc Hổ Thần Chương 3: Cố sự Tiên Cô kiếm Chương 4: Bảo kiếm tặng quân tử Chương 5: Độ thuyền quá giang ngộ giai nhân Chương 6: Lam Y thiếu niên Chương 7: Bức thư tẩm độc Chương 8: Một kiếm vì ân sư Chương 9: Huyền Y thiếu nữ Chương 10: Cứu người mang họa Chương 11: Truy tầm dấu vết Huyền Y nữ Chương 12: Hai lần thâm nhập hoang viện Chương 13: Bí ẩn trong trang viện Chương 14: Tứ tiểu nữ tỳ Chương 15: Bên thủy tạ đơn thủ hạ quần nữ Chương 16: Quái Y Bốc Kim Thiết Khẩu Chương 17: Tây Giáp Ất Mộc thoát nạn đồ Chương 18: Kim Hình chưởng kỳ tính giải độc Chương 19: Cuộc hội ngộ Thiên Hoa sơn trang Chương 20: Những bức thư mời giả mạo Chương 21: Lột mặt nạ Lang Sơn Nhất Bái Chương 22: Những bức thư mời thật Chương 23: Lập mưu bắt gian tế Chương 24: Lần theo vết địch Chương 25: Thái Hồ quân miếu gặp ác tăng Chương 26: Quần đấu bên miếu hoang Chương 27: Đoạt Mệnh Bà Tử Chương 28: Bát Nhã thiền công Chương 29: Diệu kế quân sư Chương 30: Viện binh Chương 31: Tổng hộ pháp Chương 32: Minh chủ thoát hiểm Chương 33: Ba lần gãy kiếm Chương 34: Quy Vân trang Chương 35: Kết nghĩa tỷ đệ Chương 36: Lôi Đường cựu uyển Chương 38: Điệu hổ ly sơn Chương 39: Mất tích Chương 40: Tính mệnh kịch nguy Chương 41: Thất Bát nhị công Chương 42: Lên Tuyết Sơn Chương 43: Nửa đường bị chặn Chương 44: Trong họa gặp phúc Chương 45: Vô Lượng kiếm phái Chương 46: Đơn kiếm phá trận Chương 47: Thi triển thần lực Chương 48: Biến cố Tuyết Sơn Chương 49: Thiên Địa đại hội Chương 50: Thiên Địa giáo Chương 51: Bản lĩnh Tổng hộ pháp