doc truyen thuy hu th truyen chu ebook prc download full

Thủy Hử

Hoàn thành 70 Chương 51049 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thủy hử (nghĩa đen là "bến nước") là một trong bốn kiệt tác (tứ đại danh tác) của văn học cổ điển Trung Quốc (3 kiệt tác kia là Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân và Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần).

Cốt truyện chính là sự hình thành và những thành tích của một nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Vương Giáo Ðầu, phủ duyên lánh gót Sử Ðại Lang nửa đêm đốt trại Triệu Viên Ngoại sửa lại Văn Thù Viện Chàng bé gan kinh hồn nơi ngọc trướng Trí Thâm đốt rụi Ngỏa Quan tự Trí Thâm nhổ trốc thùy dương liễu Hoa hòa thượng hết lòng cứu bạn Sài Tấn chiêu hiền ra đức lớn Lâm Xung đụt tuyết Sơn Thần miểu Nơi Sơn Bạc, Lâm Xung nhập lỏa Lương Sơn Bạc , Lâm Xung nương náu Cấp Tiên Phuông tranh công nơi Ðông quách Xích Pháp Quí, say nằm nơi linh miếu Ngô Học Cứu đến nói cũng tam Dương Ðề Hạt vâng lời giải châu báu Thanh Diện Thủ đoạt Bửu Châu tự Mỹ Nhiêm Công, trí an Pháp Sĩ Hổ Hà Quan Sát lầm tay Triệu Cái Lương Sơn Bạc, Lâm Xung tôn Triệu Cái Mụ Diêm say đánh Ðường Ngưu Nhị Chàng Diêm Bà thương con nên quên nghĩa Hoành Hải quận , Sài Tấn cầm khách Vương bà lòng tham buộc mai mối Vương bà kế dục Tây Môn Khánh Trộm lóng xương, Hà Cửu điếu tang Mẫu Dọa Xoa giết người làm thịt Võ Tòng oai dấy An Bình trại Thi Ân lấy đặng Mạnh Châu đạo Thi Ân lén tới Tử tù lao Oan Ương lầu , Trương Ðô giám bị giết Võ hành giả đương say đánh Khổng Lượng Tống Giang ra dạo Tiểu Ngao sơn Tại lục lâm Huỳnh Tín thất thế Nơi tửu điếm, Thạch tướng quân trao thơ Lương Sơn Bạc, Ngô Dụng cử Ðái Tôn Mộc Già Lang rượt theo Cập Thời Vũ Cập Thời Võ kết bọn cùng Thái Bảo Tầm Dương giang, Tống Giang ngâm phản thi Lương Sơn Bạc, hảo hớn cướp pháp trường Tống Giang phá đặng Vô Vi quán Tống Công Minh gặp bà Huyền Nữ Giả Lý Quì đón đường cướp hành khách Binh Quan Sách, đường dài gặp Thạch Tú Dương Hùng say rượu mắng Xảo Vân Chúc gia điếm, Nhương mạmg tam lang đánh phá Phát Thiên Bàng làm tờ Sanh tử trạng Nhứt Trượng Thanh bắt đặng Vương Hoài Hổ Giải Trân , Giải Bữu vượt ngục Ngô Học Cứu một lần lập liên huờn kế Tháp Sĩ Hổ giết Bạch Tú Anh