doc truyen thuong thien tt truyen chu ebook prc download full

Thương Thiên

Hoàn thành 800 Chương 103041 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hàng ngày khỏe mạnh, nam nhi nên không ngừng tự cường. Một ngọn bút không rõ ràng trong lịch sử, điểm phá bí mật của hư không, vượt qua bức tường chắn của võ hiệp cùng tiên hiệp, Thương Thiên vẽ ra bối cảnh tiên phàm quy mô chưa từng có, tận cùng sách là thiên địa mênh mông điểm điểm hồng trần.

Tay thợ săn nhỏ tuổi Lý Nhạc Phàm, nhân bị hãm hại mà sung quân, đồng thời do cừu hận mà bước chân vào đường giang hồ... Thiếu niên tóc trắng, vì thất tình nhập võ, trong 1 lần ở gần ranh giới của cái chết cảm ngộ được sinh mạng, sau tự mình sáng tạo ra khoáng thế kì điển "Thất Tình Thiên Thư".

Chương 1: Nháo thị thiếu niên Chương 2: Tự cường Chương 3: Tiểu thôn Chương 4: Liệp hùng Chương 5: Dưỡng thân y kinh Chương 6: Giản đơn đao pháp Chương 7: Gian thương Chương 8: Quyết không khuất phục Chương 9: Tay trái bị phế Chương 10: Tiên thiên cao thủ Chương 11: Thiếu niên tóc trắng Chương 12: Y kinh kì thuật Chương 13: Dữ thiên tránh mệnh Chương 14: Sinh mệnh nguyên khí Chương 15: Vạn tiên sinh đích quá khứ Chương 16: Sơ văn dị thuật Chương 17: Luyện thần tu mệnh Chương 18: Cực hạn Chương 19: Tô Kí trà lâu Chương 20: Tu luyện chi pháp Chương 21: Sơn trung khổ tu Chương 22: Luyện tập dưới thác nước Chương 23: Tâm nhược chỉ thủy Chương 24: Thất tình luyện thần Chương 25: Tao ngộ dị mãng Chương 26: Thiên đạo chi cảnh Chương 27: Khiêu chiến Chương 28: So đấu Chương 29: Hán Vương bảo tàng Chương 30: Phong ba Chương 31: Tao ngộ Chương 32: Luyện chiêu Chương 33: Điên dảo hắc bạch Chương 34: Thiên địa hạo nhiên Chương 35: Ngục trung lão nhân Chương 36: Lão nhân truyền kinh Chương 37: Tin dữ Chương 38: Tham vọng (Gặp mặt) Chương 39: Mật mưu Chương 40: Kinh biến Chương 41: Khẩn bách Chương 42: Tâm linh thuế biến Chương 43: Thú liệp chi chiến Chương 44: Liệp giả truyền thuyết Chương 45: Đồng quy vu tận Chương 46: Khởi trình Chương 47: Tử Dịch Doanh trong truyền thuyết Chương 48: Đấu trường sinh tử Chương 49: Tiếp xúc Chương 50: Chiến trường sát trận