doc truyen thuong nguon kiem phap tnkp truyen chu ebook prc download full

Thượng Ngươn Kiếm Pháp

Hoàn thành 46 Chương 2714 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bạck kỳ Hắc lâu Chương 2: Thiên Tửu Bất Túy Chương 3: Vạn dặm giang hồ Chương 4: Di tình khai đạo Chương 5: Thánh Nữ Chương 6: Loạn Kiếm Diệp Cát Quần Chương 7: Kiếm thủ vô tâm Chương 8: Âm Dương giới Chương 9: Hoa bướm trao duyên Chương 10: Lãnh tình Chương 11: Đối diện Thần Chết Chương 12: Cửu Trùng đài Chương 13: Long hổ phân tranh Chương 14: Thượng Ngươn kiếm pháp Chương 15: Trên đoạn Hồn sơn Chương 16: Mỹ nữ đa tình Chương 17: Phi ma độn hình Chương 18: Sát thần Chương 19: Ái tình di hận Chương 20: Rồng mắc cạn tôm lờn mặt Chương 21: Cao tăng trong cổ động Chương 22: Thiếu Lâm nhuộm máu Chương 23: Họa kiếp trùng trùng Chương 24: Thiếu hiệp hành Chương 25: Từ bi kinh Chương 26: Tà tăng Chương 27: Minh Ðộng Chương 28: Giao duyên ngụ ý Chương 29: Hoa rơi hữu ý - Nước chảy vô tình Chương 30: Dưới chân Phong Ma sơn Chương 31: Hoạt Thần giáo chủ Chương 32: Kiếm vô tâm Chương 33: Phong Thiền đài Chương 34: Băng động Chương 35: Duyên nợ bất phân Chương 36: Thâm cung bí sử Chương 37: Bí lục hành cung Chương 38: Võ trường máu Chương 39: Trùng kiếm Chương 40: Phi tử học kiếm Chương 41: Hữu duyên cách nợ Chương 42: Lưỡng phân Chương 43: Vị dục vị sắc Chương 44: Nhất ngôn duy ngã Chương 45: Ðoạn sát vị nhân Chương 46: Đoạn kết