doc truyen thuong nguon kiem phap tnkp ebook prc download full

Thượng Ngươn Kiếm Pháp

Hoàn thành 46 Chương 1301 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bạck kỳ Hắc lâu Chương 2: Thiên Tửu Bất Túy Chương 3: Vạn dặm giang hồ Chương 4: Di tình khai đạo Chương 5: Thánh Nữ Chương 6: Loạn Kiếm Diệp Cát Quần Chương 7: Kiếm thủ vô tâm Chương 8: Âm Dương giới Chương 9: Hoa bướm trao duyên Chương 10: Lãnh tình Chương 11: Đối diện Thần Chết Chương 12: Cửu Trùng đài Chương 13: Long hổ phân tranh Chương 14: Thượng Ngươn kiếm pháp Chương 15: Trên đoạn Hồn sơn Chương 16: Mỹ nữ đa tình Chương 17: Phi ma độn hình Chương 18: Sát thần Chương 19: Ái tình di hận Chương 20: Rồng mắc cạn tôm lờn mặt Chương 21: Cao tăng trong cổ động Chương 22: Thiếu Lâm nhuộm máu Chương 23: Họa kiếp trùng trùng Chương 24: Thiếu hiệp hành Chương 25: Từ bi kinh Chương 26: Tà tăng Chương 27: Minh Ðộng Chương 28: Giao duyên ngụ ý Chương 29: Hoa rơi hữu ý - Nước chảy vô tình Chương 30: Dưới chân Phong Ma sơn Chương 31: Hoạt Thần giáo chủ Chương 32: Kiếm vô tâm Chương 33: Phong Thiền đài Chương 34: Băng động Chương 35: Duyên nợ bất phân Chương 36: Thâm cung bí sử Chương 37: Bí lục hành cung Chương 38: Võ trường máu Chương 39: Trùng kiếm Chương 40: Phi tử học kiếm Chương 41: Hữu duyên cách nợ Chương 42: Lưỡng phân Chương 43: Vị dục vị sắc Chương 44: Nhất ngôn duy ngã Chương 45: Ðoạn sát vị nhân Chương 46: Đoạn kết