doc truyen thuong khung chi chua tkcc truyen chu ebook prc download full

Thương Khung Chi Chủ
Thương Khung Chi Chủ

Thương Khung Chi Chủ

Tác giả: Phong Thánh Đại Bằng Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn

Đang cập nhật Convert 246 Chương 19861 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đại thiên thế giới, chư thiên tinh đấu, đều ở tay ta.

Yêu ma quỷ quái, âm dương vạn pháp, nhất niệm sinh diệt.

Thiên đạo bất công, họa loạn hoành hành.

Nhân gian vương triều, mạnh được yếu thua.

Ta không cầu thành tiên thành thần, chỉ cầu một ngày kia khống chế thương khung, làm một cái công bằng.

Thợ mỏ Lâm Hạo.

Chương 01: Thanh Ngưu truyền thừa Chương 02: Bảy trăm hai mươi huyệt đạo Chương 03: Thù giết cha Chương 04: Mạch luân lục trọng Chương 05: Ba vạn cân lực đạo Chương 06: Thái Huyền Môn ngoại môn đệ tử Chương 07: Báo thù giết cha Chương 08: Phương Tử Y Chương 09: Tiên đạo Chương 10: Phương Tử Y bá đạo Chương 11: Đại quản gia Chương 12: Thần bí kim quang Chương 13: Đánh giết Lưu quản gia Chương 14: Trên đường gặp cừu gia Chương 15: Bất lực Chương 16: Nghìn cân treo sợi tóc Chương 17: Tu tiên bút ký Chương 18: Lâm Hạo, chủ nhân tìm ngươi Chương 19: Võ kỹ đẳng cấp Chương 20: Nguy cơ đang tiềm ẩn Chương 21: Cường hóa kinh mạch Chương 22: Cố nhân đến đây Chương 23: Tinh Thần huyễn cảnh Chương 24: Thu hoạch được bí pháp Chương 25: Yêu Thú Sơn Chương 26: Trên đường gặp đầm lầy Chương 27: Đầm lầy Chương 28: Tam Nhãn Thanh Lang thú Chương 29: Đại chiến Thú Vương Chương 30: Thông Thiên Hồ Lô Chương 31: Đổi lấy ngọc bài Chương 32: Sinh mệnh lực tác dụng Chương 33: Tiến về Thiên Đô Phong Chương 34: Ngoại môn đệ tử khảo hạch Chương 35: Đến Lâm Hạo Chương 36: Khảo hạch thông qua Chương 37: Thái Hạo Sơn Chương 38: Gặp lại Quý Cuồng Chung Chương 39: Vọng Giang thành Chương 40: Toàn diệt Chương 41: Độc Cô Vô Tình Chương 42: Lòng mang sợ hãi Chương 43: Lôi đình vạn quân Chương 44: Tôn Viễn Sơn đến Chương 45: Độc Cô Vô Tình cái chết Chương 46: Tôn Viễn Sơn cái chết Chương 47: Trở lại tông môn Chương 48: Giam giữ thiên lao Chương 49: Thí luyện ban thưởng Chương 50: Tiên đạo thi đấu