doc truyen thuong hai th truyen chu ebook prc download full

Thương Hải

Hoàn thành 69 Chương 7304 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hai ông cháu Chương 2: Thuỷ Hoả Chương 3: Phù Tra Chương 4: Hắc Thiên Thư Chương 5: Thiên Thần Tông Chương 6: Dũng Hiệp Gian Chương 7: Cố sự Chương 8: Cửu Biến Long Vương Chương 9: Tù đồ Chương 10: Đào vong Chương 11: Kim Quy Chương 12: Lục triều kim phấn Chương 13: Phong Thứ Lân Thiên Chương 14: Đẩu nô Chương 15: HUYỀN ĐỒNG Chương 16: LÔI Chương 17: TÌNH HOẶC (Tình mê) Chương 18: THOÁT THÂN Chương 19: MÊ CUNG Chương 20: PHIÊN PHÚC (phản phúc) Chương 21: Thất toán Chương 22: CHIẾN THƯ Chương 23: BẤT LẬU HẢI NHÃN Chương 24: HUYNH MUỘI Chương 25: TUYỆT VỌNG Chương 26: ĐỒNG HÀNH Chương 27: KIẾP TRONG KIẾP Chương 28: THIÊN SINH THÁP (Tháp trời sinh) Chương 29: BẮC LẠP SƯ MÔN Chương 30: TÂM TOÁI (Tim vỡ) Chương 31: BÁC DỊCH (Đánh cờ) Chương 32: ĐỆ TỨ LUẬT (Điều luật thứ tư) Chương 33: LỤC THỨC (sáu loại nhận thức) Chương 34: THIÊN TRỤ (cột chống trời) Chương 35: CỐC THẦN Chương 36: Chương PHÁ BÍCH (phá vách) Chương 37: HỔ ĐẤU Chương 38: TẨY OAN Chương 39: TÀI THẦN (thần tài) Chương 40: HỒI HƯƠNG (về quê) Chương 41: Liễu ám hoa minh Chương 42: ĐỒNG QUY (1) Chương 43: Đồng quy (cùng chết) hạ Chương 44: Vãng Sự Chương 45: Đoạt trâm Chương 46: Bát đồ hợp nhất Chương 47: Luyện binh Chương 48: Đấu bảo Chương 49: Đấu bảo Chương 50: Phá địch