doc truyen thuan tay dat ra mot bao bao ttdrmbb truyen chu ebook prc download full

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Hoàn thành 152 Chương 8098 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thiên hạ đệ nhất thần trộm Chương 2: hổ khẩu thoát hiểm Chương 3: Bị trục xuống núi Chương 4: Việc tốt khó làm Chương 5: Đùa giỡn với ta? ngươi còn kém lắm Chương 6: Đùa giỡn ta? cho ngươi chịu đủ! Chương 7: Giáo huấn Ngưu Phong Chương 8: Mông đít của khỉ mẹ Chương 9: Chỉnh không chết ngươi? Chương 10: Bóng đen lúc nửa đêm Chương 11: Quân tử dưới giường Chương 12: Muốn săn Lân vương Chương 13: Nhất khẩu túy (*) Chương 14: Xảo ngộ Lân vương Chương 15: Có vẻ như động tâm Chương 16: Tiền trảm hậu tấu Chương 17: Là người sao? Chương 18: Ai? Chương 19: Vậy cũng được sao? Chương 20: Chuyên trị chứng “bực tức thức giấc” Chương 21: Bước thứ hai dụ chồng Chương 22: “Bệnh thầm kín” của Lân Vương Chương 23: Ám đấu giữa nam nhân Chương 24: Giải độc hay là giết heo? Chương 25: Muỗi cắn Chương 26: Rình coi Chương 27: đắc ý nam nhân Chương 28: Như thế nào đối phó hắn? Chương 29: Dò xét Sóc Vương phủ Chương 30: triền miên trước khi chia tay Chương 31: sắc dụ Sóc Vương Chương 32: Muốn ăn ăn không được Chương 33: Tuyệt sắc bá đạo nam Chương 34: Bỏ trốn Chương 35: Cao hứng thế thân Chương 36: Ai sợ ai hả? Chương 37: Tức đến sắp nghẹn Chương 38: Tính ngươi xui xẻo Chương 39: Có ma a!!!! Chương 40: Trời ơi! Đất ơi…. Chương 41: Gọi cô nãi nãi Chương 42: Mẫu thân, con đến giúp người Chương 43: Nội khố gì? Chương 44: Tiểu Tiểu vs Hoàng thượng thối (1) Chương 45: Tiểu Tiểu vs Hoàng thượng thối (2) ~ Hoàng thượng lăn lộn Chương 46: Hoàng thượng đáng tội chết Chương 47: “Bệnh” đến kiệt sức Chương 48: Chỉ cần động khẩu, là cơm no áo ấm như thường Chương 49: Nước tiểu đồng tử Chương 50: Là Hoàng thượng hả?