doc truyen thuan minh tm truyen chu ebook prc download full

Chương 351: Không hạ được thành-cảm giác vô lực-bắt tới hỏi! (1+2) Chương 352: Tóm đầu lưỡi-tin tức bất ngờ! (1+2) Chương 353: Chu Tiên trấn đại bại-Thương nghị-Nội trạch! (1+2+3) Chương 354: Nam Trực Đãi-Trên Dĩnh Hà-Khai chiến! (1+2) Chương 355: Ba Doanh-Quân Hoài Khương-Đối Trận. Chương 356: Huyết chiến chỉ mới bắt đầu! (1+2) Chương 357: Tái chiến! Chương 358: Đánh giáp lá cà. (1+2) Chương 359: Đánh trở lại. Chương 360: Vây chặt - cứu hay không. Chương 361: Ván cờ khắp nơi, cười với phong vân. (1+2) Chương 362: Hỗn loạn, vây thành đánh viện quân. (1+2+3) Chương 363: Nghe tin biết ý, đông tây tốt kém. (1+2) Chương 364: Tôi là lính đánh thuê. (1+2) Chương 365: Chi bằng trong ngoài giáp công. (1+2) Chương 366: Thế cục ly gián. (1+2) Chương 367: Động viên Nam Chinh, đau buồn âm thầm. (1+2) Chương 368: Lòng người xu lợi. đại hỉ. Chương 369: Mưa gió tới trước yên bình. Chương 370: Phương Bắc. Chương 371: Sĩ khí tăng vọt. Chương 372: Người Tây Dương đáng ngờ. (1+2) Chương 373: Câu chuyện của người lính đánh thuê. (1+2+3) Chương 374: Điểm mù. Chương 375: Chiêu an Nhữ Châu. (1+2) Chương 376: Phá cũ lập mới. (1+2+3) Chương 377: Có khách phía bắc tới (1+2+3) Chương 378: Mượn thế - Cúi đầu. (1+2) Chương 379: Nhập quan. Chương 380: Danh chính ngôn thuận. (1+2+3) Chương 381: Giết người tế cờ (1+2+3) Chương 382: Cảm giác sứ mạng. (1+2+3) Chương 383: Dạ hành vụ tán (1+2+3) Chương 384: Hỏa thương tàn sát kỵ binh. (1+2+3) Chương 385: Đối chọi gay gắt (1+2) Chương 386: Giết đỏ cả mắt rồi (1+2) Chương 387: Đại chiến bắt đầu. Chương 388: Vì Đại Minh mà chiến. (1+2) Chương 389: Đại loạn. (1+2) Chương 390: Anh hùng xuất hiện. (1+2+3) Chương 391: Có lẽ đă đánh xong. (1+2) Chương 392: Chỉ có thể đi về phía trước, đạn như mưa rào. (1+2+3) Chương 393: Dạng thác thiết huyết chưa từng có từ trước tới nay. (1+2) Chương 394: Ra oai, cho người ép buộc. (1+2) Chương 395: Lư tướng quân tới. (1+2) Chương 396: Khúc nhạc dạo của đánh lén doanh ban đêm. (1+2+3) Chương 397: Đại chiến mở màn. (1+2+3) Chương 398: Chỉ có thể chiến, thiết kỵ binh. (1+2) Chương 399: Phá trận dễ như trở bàn tay. (1+2) Chương 400: Trường mâu, súng hỏa mai giết không ngừng. (1+2)

Thuận Minh

Hoàn thành 539 Chương 31559 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: